Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetBostad
LÖRDAG 26 AUGUSTI 2000
 
  

TILLBAKA till aftonbladet.se/bostad


Beviset: Hon röstade ja
Vid den extra föreningsstämman i maj var Laila Freivalds hushåll ett av de 28 som sa ja till affären.

Boföreningens protokoll avslöjar Laila Freivalds
Justitieminister Laila Freivalds säger att hon mer eller mindre var tvungen att köpa sin lägenhet i centrala Stockholm.
  I själva verket röstade hon ja till att köpa sin allmännyttiga hyreslägenhet – det visar dokument från omröstningen.
  Men om Laila Freivalds
ändrar sig kan det medföra att fastigheten blir kvar hos allmännyttan.
  
I går avslöjade Aftonbladet att Freivalds ska köpa sin hyreslägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Hon motiverade sig så här:
  – Eftersom en stor majoritet av hyresgästerna tyvärr var för en ombildning såg vi oss tvungna att köpa vår lägenhet.

Avslöjad av dokument
  
I själva verket stödde dock Laila Freivalds köpet mycket tydligt.
  Det visar dokument från omröstningen. Aftonbladet har tagit del av röstlängden från bostadsrättsföreningens extra stämma i våras.
  Bland de medlemmar som röstade ja till förvärvet av Svenska Bostäders hyreshus på Kungsholmen fanns Laila Freivalds och hennes make Johan Hedström.
  Justitieministerns kommenterarer till de nya uppgifterna är mycket sparsamma. Hon vill själv inte tala med Aftonbladet utan hälsar via pressekreteraren Björn Lindh:
  – En enkät bland de boende visade att det fanns en majoritet för att köpa fastigheten. När frågan kom upp hade vi överläggningar i familjen. Vi kom fram till att om en majoritet säger ja skulle vi vara ärliga från början och gå med på köpet.
  – Men jag är väldigt lite insatt i procedurfrågan, det är min man som har skött det där.

Justitieminister Laila Freivalds sa i gårdagens Aftonbladet att hon kände sig tvingad att köpa sin lägenhet från allmännyttan. I själva verket gav hon tydligt stöd till affären. Men den kan spricka – eftersom för många av de boende i huset på Kungsholmen röstat nej. Nu har de som är kvar svårt att få ihop tillräckligt med pengar.
Foto: LARS HEDELIN
Välbesökt stämma
  
Laila Freivalds make, Johan Hedström, chef för statliga Småhusskadenämnden, har varit framträdande inför köpet av fastigheten.
  Han var, enligt besiktningsutlåtande, representant för bostadsrättsföreningen när ventilationen inspekterades den 19 maj.
  På extrastämman den 24 maj deltog 33 av föreningens 34 medlemmar. 28 röstade ja till att köpa huset. 5 röstade nej.

Affären kan stoppas
  
Laila Freivalds eget departement har arbetat fram en lag som ska försvåra utförsäljningar av allmännyttan. Lagen innebär att två tredjedelar av hyresgästerna måste säga ja till en ombildning till bostadsrätt –tidigare räckte det med hälften.
  Trots att 28 av medlemmarna röstade ja på stämman är det inte säkert att köpet av fastigheten blir av.
  Föreningens köp av fastigheten är beräknat på att bara 3 hyresgäster säger nej. Det var grunden när Handelsbankens Stadshypotek beviljade föreningen ett lån på drygt 24 miljoner kronor.
  Eftersom 5 hyresgäster röstat nej har de som är kvar problem med att få ihop pengar, erfar Aftonbladet.

Elva miljoner fattas
  
Det kan sluta med att Laila Freivalds själv kan stoppa köpet.
  Om hon väljer att dra sig ur ökar kostnaderna för de redan hårt ansträngda övriga medlemmarna.
  Den 14 augusti ska så många som 8 av medlemmarna ännu inte ha skrivit under sina låneavtal, enligt Aftonbladets källa.
  Det betyder att elva miljoner kronor fattas. Handelsbanken ska därför ha krävt in en ny ekonomisk plan av föreningen. Aftonbladet erfar dessutom att en handfull av de medlemmar som redan fått sina lån beviljade nu har börjat tveka på grund av fördyringen.
Lennart Arnstad
Hans Österman