Är min ärvda sekretär från1800-talet?

NYHETER
Beslagen avslöjar att möbeln renoverats runt 1900-talet.

Jag har fått ärva lite möbler, och undrar om det är något värde i den här sekretären.

Möbeln är från Gotland och sägs vara från 1800-talet. Stämmer tidsangivelsen?

Tobbe

Svar: Gotländska möbler förekommer då och då på auktion. Det kan säkert stämma att din sekretär härstammar från Gotland. Snedklaffsekretärer tillverkades dock under 1700- och 1800-talet på flera håll i landet, många i Småland. Din sekretär är tillverkad under 1800-talets första hälft.

Någon gång kring sekelskiftet 1800/1900 har man renoverat möbeln – kanske för att den skulle få behålla platsen i finrummet?

Man har bland annat åtgärdat ytan och satt på typiska nyränessans-beslag. Värdet ligger någonstans kring 3 000 kronor. Om man kan hitta en signatur eller få fram mer om ursprunget ökar värdet.