Snittpriser för borätter upp 47 procent

NYHETER

STOCKHOLM

Det genomsnittliga priserna för bostadsrätter har ökat med 47 procent mellan 1997 och 1999. Det innebär i kronor en ökning från 193 000 1997 till 285 000 1999, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

De regionala skillnaderna är mycket stora. Snittpriset för en bostadsrätt i Storstockholm var 1999 681 000 kronor en ökning med 57 procent från 1997.

För riket utanfö storstadsområdena var snittpriset 116 000 kronor, en ökning med 26 procent sedan 1997.

De län som haft störst prisökningar är Stockholms län med prisökningar över 50 procent, Skåne, Västra Götaland och Uppsala där de genomsnittliga priserna ökat med mer än 35 procent.

Örebro och Jämtlands län ligger i botten med ökningar på 11 respektive 5 procent.

Snittpriserna för 1999 skiljer sig extremt mycket åt med Stockholms län i topp på 647 000 kronor och Kalmar län i botten med 61 000 kronor.

Också inom ett län kan prisutvecklingen skilja sig mycket åt. I Örebro län har till exempel Örebro kommun haft en prisökning med 19 procent medan Karlskoga kommun haft en minskning med 5 procent.

I Stockholms län ligger priserna i snitt över en miljon kronor i Danderyd och Stockholm.

Haninge och Nynäshamn däremot har snittpriser på 153 000 respektive 127 000 kronor. (TT)

TILLBAKA till aftonbladet.se/bostad