Regeringen vill mildra skattechocken för villaägare

Förmögenhetsskatten kan sänkas

NYHETER

Regeringen vill lindra chocken av fastighetsskatten för dem som råkar värst ut.

Det kan till och med bli en sänkning av förmögenhetsskatten som annars kan slå hårt till följd av de höjda taxeringsvärdena.

Regeringen har ännu inte lyckats lösa hur den ska genomföra den utlovade begränsningen av fastighetsskatten för villaägare.

Det visade sig svårare än vad man trodde när löfte gavs, uppger Sveriges Radios Ekoredaktionen.

Fastighetsskatten skulle, som Aftonbladet avslöjade tidigt i år, maximeras till sex procent av årsinkomsten.

Detta för att klara situationen för bland annat många pensionärer och andra inkomstsvaga hushåll.

Rejäl skattesmäll

Men trots att fastighetsskatten på detta sätt inte blir så farlig för dessa grupper kan de i stället få en smäll av förmögenhetsskatten.

Visserligen höjs gränsen för förmögenhetsskatt till en miljon för ensamstående och 1,5 miljoner för sammanboende. Men eftersom taxeringsvärdena stiger så kraftigt, framför allt i Stor-Stockholm, kan man få en rejäl skattesmäll om villan exempelvis är nedamorterad och inte har några räntor som kan dras av.

Så är ofta fallet för äldre som bor i de mest attraktiva delarna där taxeringsvärdena dubblas.

Många villaägare finner sig plötsligt vara förmögna. Så förmögna att de alltså måste betala skatt för detta.

Kraftig kritik för denna förmögenhetsskatt har kommit. Och nu överväger regeringen hur skatten ska kunna sänkas.

Detta är också en viktig valfråga för socialdemokraterna, som kommer att sättas under hård press för hela bostadspolitiken ju närmare valet år 2002 man kommer.

Ett tips är alltså att det så småningom blir lindringar i beskattningen. Som ju redan i dag faktiskt leder till oförändrad eller till och med sänkt fastighetsskatt i större delen av landet - en sak som ofta glöms bort i debatten.

TILLBAKA till aftonbladet.se/bostad

Lennart Arnstad