Låt allmännyttan bygga villor för uthyrning

NYHETER

Låt den kommunala allmännyttan bygga villor för uthyrning så att även ortsborna har råd att bo i villa.

Den iden framförs av Erland Lundqvist (c), kommunalråd i Strömstad.

Norra Bohuslän tillhör de hetaste och mest expansiva områdena i Sverige. Många små företag har etablerat sig i Strömstad de senaste åren. Det har skapat ett kraftigt tryck på bostadsmarknaden - framför allt på husmarknaden med stigande priser. Det har i sin tur inneburit att många av de unga ortsborna inte har råd att skaffa sig villa.

- Prisbilden har blivit sådan att det nästan bara är utsocknes som har råd att köpa hus här. Många av husen används också bara som sommarbostäder.

- Jag tycker att vi inom kommunen bör ta ansvar för att våra egna invånare ska få möjlighet att bo i villa, säger Erland Lundqvist som också är styrelseordförande i Strömstadsbyggen AB.

Erland Lundqvist poängterar att idén ännu bara finns på diskuss ionsplanet.

- Det finns inget förslag lagt och vi har inte ens utrett det hela, men jag tycker att man ska fundera på det. De som jag pratat med är också positiva till det hela.

Det är främst två områden som Erland Lundqvist kan tänka sig för allmännyttiga villor - ön Koster och Tången utanför Strömstad.

- Vi är på gång för att detaljplanera Tången så att det blir en stadsdel inom Strömstad. Där kan jag mycket väl tänka mig att kommunen upplåter mark för ett sådant här projekt.

Att kommunala bostadsbolag bygger villor för uthyrning är ovanligt, men inget unikt.

- Jag kan tänka mig att det finns ett 20-tal bolag i landet som hyr ut radhus eller enfamiljsvillor, säger Ulf Månsson på Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO).

- Exempelvis så har det allmännyttiga bolaget på Visingsö i Vättern enbart radhus eller villor. (TT)

TILLBAKA till aftonbladet.se/bostad