Därför har energibeslutet slagit fel

NYHETER

Sverige producerar allt mindre el.

Den svenska elektriciteten är helt enkelt för dyr att producera. Tänkte inte på det, som upphovsmännen bakom det senaste stora energibeslutet borde säga.

För två år sedan producerade Sverige 151 terawattimmar el. Det räckte och blev över för svenska behov, 7,5 terawattimmar exporterades.

Förra året var produktionen nere på 141 terawattimmar. Det räckte inte. Sverige blev nettoimportör, importen var större än exporten.

I år blir elproduktionen ännu lägre, 138 terawattimmar. Importen kommer att bli dubbelt så hög som förra året, omkring nio terawattimmar. En terawattimme räcker för att värma en medelstor svensk stad under tusen dagar.

En grön framtid

En naturlig fråga är varför ett land med mängder av vattenkraft och elva fungerade kärnkraftsreaktorer inte kan försörja sig självt. Svaret är att elmarknaden avreglerats. På den nordiska elbörsen köps el där den är billigast, dagspriserna varierar kolossalt. De svenska priserna hänger inte alltid med. Alltså producerar de svenska kraftbolagen allt mindre och köper alltmer utifrån. Att det skulle bli så var det ingen som tänkte på när det senaste stora energibeslutet klubbades i riksdagen för fyra år sedan. Tvärtom tänkte sig regeringen, vänster- och centerpartiet att Sverige skulle gå en grön framtid till mötes.

Svensk el skulle i allt högre grad produceras inhemskt och förnyelsebart. Det tänkta priset var 30 öre per kilowattimme. I dag är genomsnittspriset nere på 17 öre. I stället för grönt och skönt blev det nya energi-Sverige en importör, inte sällan från kolkraftverk i Tyskland, Danmark och Polen. För drygt ett år sedan stängdes den första reaktorn i Barsebäck. Den stod för 2,7 procent av den svenska elförsörjningen.

Men under det senaste året har produktion av el från kärnkraftverken minskat med 22 procent, alltså åtta gånger mer. Förklaringen är elpriset. Till och med den nu ganska gamla och avskrivna kärnkraften har svårt att konkurrera.

Negativa effekter

Tanken i riksdagsbeslutet var också att uppvärmning med el skulle minska. Även där har det gått snett. Att bygga ut fjärrvärme blev dyrare och bökigare än beräknat.

Med dagens oljepriser byter dessutom många villaägare med kombipanna från olja till el.

Avregleringen av elmarknaden har haft en positiv effekt. El har blivit billigare. Man räknar med att konsumenterna i dag betalar mellan 10 och 15 miljarder kronor mindre än de gjorde tidigare.

En ganska rejäl besparing alltså. Men de negativa effekterna är stora. Den svenska produktionen minskar. Den elförsörjning som skulle miljöanpassas har blivit smutsigare.

Och det är nästan omöjligt att få fart på ny, miljövänlig kraftproduktion utan subventioner. Det gillar inte EU.