Villapriserna ökar - trots börsras

NYHETER

Medelpriset för sålda villor i landet passerade för första gången en miljon kronor under tremånadersperioden november-januari.

Även priserna för bostadsrätter fortsätter uppåt.

Statistiska centralbyråns och Lantmäteriets småhusbarometer bekräftar Aftonbladets egen statistik från Lantmäteriverket, baserat på helårssiffror.

Fördelaktiga boräntor

Det anmärkningsvärda är att villapriserna verkar stå sig trots att börsen går ned och it-branschen vacklar. Många har ju trott att bostadspriserna ska gå ned markant i samband med detta. Så brukar det vara.

Troligen är det det ännu fördelaktigt låga boräntorna som håller uppe ruljansen. Samt bristen på bostäder i det "hetaste" regionerna, framför allt Stor-Stockholm.

Priserna på sålda småhus i Sverige var i stort sett oförändrade i januari jämfört med december.

Men för både december och januari ligger nu priserna högre än tidigare under år 2000.

Två miljoner i Stockholm

I Stockholms län fick de nyblivna villaägarna betala i genomsnitt drygt 2 miljoner kronor för sitt hus. Det är den absolut högsta prisnivån i förhållande till 1996 års basvärde.

Medelpriser över miljonen redovisas också i Uppsala- och Skåne län med snittpriser på 1 122 000 respektive 1 004 000 kronor.

I fyra län låg medelpriserna under 600 000 kronor: i Dalarna, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten.

Enligt Svensk Fastighetsförmedlings statistik har priserna för bostadsrätter ökat med 39 procent under perioden november 2000-januari 2001 jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Priserna i Stockholms innerstad ökade under samma period med 17 procent och i Storstockholm med 27 procent. I Malmö ökade priserna kraftigt, med 54 procent under perioden och i Göteborg med 31 procent.

TILLBAKA till aftonbladet.se/bostad

Lennart Arnstad