Trafikkaos ska bli bostadsidyll

Tusen nya lägenheter byggs i Årsta

1 av 3
PUNKTHUS LÄNGS TVÄRBANAN Den nya bebyggelsen är punkthusen (grå taken) som blir nya grannar med den gamla Årstabebyggelsen vid Årstavägen/Bråviksvägen bort mot Valla torg. Nere till vänster Sandfjärdsgatan med sina höghus. Teckning: ÅSELL &CO ARKITEKTER
NYHETER

Ett av stans värsta trafikeländen blir ny bostadsidyll.

Tusen nya lägenheter, varav drygt 300 med hyresrätt, byggs intill den i dag kaotiska Huddingevägen och hemska jätterondellen vid Bolidenplan.

Nedgrävda kraftledningar och Södra länken gör befrielsen möjlig.

Beslut om byggplanerna väntas vid gatu- och fastighetsnämndens möte på tisdag.

Runt 600 bostadsrätter föreslås för byggarna JM och SBC Mark. Allmännyttiga Familjebostäder får markanvisning för hyreslägenheter i resten av de tusen bostäderna.

Gång- och cykel- vägar i grön allé

Nyckeln till att man nu plötsligt törs bygga i dessa två utsatta områden:

Kraftledningsgatan genom Årsta försvinner när elen grävs ned. Öppnar för bostäder som inte längre behöver oroas för magnetfält och andra besvär.

Södra länken blir klar 2004 och medför att trafiken minskar från 45 000 till 15 000 fordon per dygn. Dagens olidliga buller dämpas radikalt.

I stället för köande långtradare, bussar och personbilar blir det lokalgator med dubbelriktade gång- och cykelvägar. En grönskande allé, är det tänkt.

Nu försvinner också "trafik-barriären" som effektivt gjort den här delen omänsklig i så många år. Dessutom extra svår med allt vägbyggande som ständigt pågått.

Alla som stått i Huddingevägens köer - eller stampat från Globen och Slakthusområdet - för att komma runt jätterondellen vid Bolidenplan vet hur det känns.

För att inte tala om de stackare som med dödsförakt tar sig över till fots eller per cykel.

Priser och hyror inte klara

Nu kan man rätt effektivt länka ihop bebyggelsen upp mot Gullmarsplan med gamla Årsta. Och få en grön boulevard på köpet.

Bostadsrätts-byggarna måste ta kostnader för nedgrävning av elen.

Hur dyra borätterna blir vet ingen, men det ska klarna i april.

Hyreslyorna byggs på tomträttsmark. Borde väl ge rimliga hyror.

Men man vet ju aldrig när det gäller Stockholms hysteriska bostadsmarknad"

TILLBAKA till aftonbladet.se/bostad

Lennart Arnstad