Sänk hyran för den som inte tvättar

Sabo vill ha mer flexibla hyror

NYHETER

Hyresgäster måste kunna påverka hyran mer än i dag, tycker allmännyttans Sabo, och föreslår individuella hyresavtal.

Om du aldrig använder tvättstugan, till exempel, skulle hyran kunna sänkas. Eller höjas om du vill ha diskmaskin och mikro.

Det går inte att se hyresgäster som en grå massa, tycker de kommunägda bostadsföretagens organisation Sabo. En del vill bo så billigt som möjligt, för att de inte har råd eller vill lägga pengar på annat. Andra, däremot, är beredda att betala en hel del för att bo bra.

Men med dagens hyressystem är valfriheten begränsad. Visserligen erbjuder vissa bostadsföretag hyresgästerna att göra olika tillval eller att sänka hyran för hyresgäster som själva tar hand om en del av skötseln, men det räcker inte tycker Sabo.

Individuella avtal

Därför föreslår Sabo en modell för individuella hyresavtal som bygger på att en grundhyra förhandlas fram mellan hyresgästföreningar och fastighetsägare precis som i dag, med den skillnaden att de också kan förhandla om hur mycket service, tjänster och produkter som ska ingå i grundhyran.

Därutöver ska varje hyresgäst själv kunna förhandla med värden om vilka tjänster och produkter han vill välja till, eller dra ifrån. Hur mycket detta skulle påverka hyran blir något som avgörs i varje enskilt fall.

Orättvisor och godtycke

Men eftersom hyresgäster är olika goda förhandlare skulle detta kunna ge upphov till orättvisor och godtycke.

-Det är viktigt att det finns en öppenhet om dessa förhandlingar. Hos varje bostadsföretag måste det finnas en förteckning över vilka priser som det har kommits överens om, säger Sabos vd Bengt Owe Birgersson.

Även Sveriges Fastighetsägareförbund och Hyresgästernas Riksförbund vill att hyresgästerna ska få mer valfrihet. Sabos förslag om individuella hyresavtal kan sägas hamna någonstans mittemellan deras förslag. Hyresgästföreningen vill att även tillval och frånval ska förhandlas kollektivt, medan Fastighetsägarna vill att den enskilde hyresgästen ska kunna förhandla mer på egen hand.

Lagen måste ändras

De tre olika parterna kommer att träffas för att om möjligt komma fram till en gemensam ståndpunkt.

-Vi har samma färdriktning och det här är vårt bidrag till den fortsatta diskussionen, säger Birgersson.

Ett antal praktiska problem finns dock att lösa innan Sabos idé skulle kunna sjösättas. Till exempel hur man hanterar bostads- och socialbidrag i ett hyressystem som bygger på olika omfattande grundhyror och tillval/frånval. Dessutom behöver hyreslagen ändras på en del punkter.

Sabos förslag innebär också att avtalstiderna ska kunna vara mer flexibla än i dag. Hyresgästerna ska till exempel kunna avtala om längre hyrestid än ett år framåt i tiden eller om indexavtal som följer inflationsutvecklingen.

TILLBAKA till aftonbladet.se/bostad

Maria Davidsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM