Var fjärde störs av sina grannar

Ny studie: Hög musik är ett vanligt problem för hyresgäster

NYHETER

Tiotusentals svenskar störs varje natt av oväsen från grannarna - mest dunkande musik.

26 procent av alla hyresgäster störs regelbundet, många dagligen, visar en färsk Sifo-undersökning.

Värst utsatta är boende i hyreshus, något mindre störda är de i bostadsrätter och minst störda är villaägare, visar undersökningen som beställts av tidningen Vår Bostad.

Sifo telefonintervjuade i februari 1 000 slumpvis utvalda personer över hela Sverige.

De flesta lider i tysthet

De allra flesta störda, 40 procent, lider i tysthet och gör inget åt oväsendet.

32 procent talar med den störande grannen och över 50 procent tycker att man skall anmäla störningarna till styrelsen eller värden.

Musiken stör allra mest, därefter kommer fester, djur och "andra ljud".

"De dammsuger så att det låter som om de slipar", säger en störd hyresgäst.

I Stockholm arbetar allmännyttans "störningsjour" varje natt mellan 20.30 och 04.00.

I nio av tio fall är ett besök av jourbilen tillräckligt för att störningen skall upphöra. De flesta är rädda om sina hyreskontrakt.

Diskning och borrning stör

Efter fester och hög musik är det näst mest störande vanligt arbete i lägenheterna, folk som diskar, spikar eller borrar på nätterna.

En stor grupp är de "lägenhetsovana" ungdomarna.

- De är inte illvilliga, men har växt upp i villa och fattar inte att de kan störa grannarna, berättar störningsjourens chef Lars Bräne Aspman i Vår Bostad.

110 000 lägenheter är anslutna till jouren som tar emot 6 000 anmälningar per år och rycker ut till cirka 60 fall en normal helgnatt.

Hyresvärden har ansvaret

Det finns inga klara gränser för vad en störning är. Litet oväsen får man tåla då och då.

Men inte ens under dagtid får man störa så att boendemiljön försämras.

Hyresvärden har ansvaret för ordningen i huset och skall kontaktas vid allvarligare störningar.

Den som inte rättar sig efter hyresvärdens uppmaningar kan få sitt kontrakt uppsagt och vräkas av kronofogden.

Störs du av dina grannar?

Bengt Michanek