Lägenheten blir dödsfälla utan brandvarnare

NYHETER

Var fjärde hyresgäst i landet oroar sig för brand i lägenheten.

Ändå saknas brandvarnare i tre av fyra dödsbränder.

Hyresgästernas riksförbund menar att det är värdarnas sak att sätta in brandvarnare.

Foto: Photodisc
Brandvarnaren kan rädda liv. Trots det har inte hyresvärden något formellt ansvar att sätta in brandvarnare.

Därmed blir brandvarnare en stridsfråga. Hyresgästernas ordförande Barbro Engman menar att de boende måste kunna känna trygghet och att brandvarnare är oerhört viktiga.

- Brandsäkring innebär att lägenhetens elsystem är kontrollerat och dimensionerat för modernt bruk, att rökkanaler är kontrollerade och sotade, att vitvaror och element är kontrollerade och att det finns brandvarnare i lägenheten, säger Barbro Engman.

Hyresgästerna har undersökt brandsäkerheten. Antalet lägenhetsbränder anmälda till försäkringsbolagen ökade från 12 338 år 1999 till 13 665 år 2000.

Antalet dödsfall i lägenhetsbränder ökade från 33 till 37 personer. Många hade räddats om bostäderna varit utrustade med brandvarnare.

Brandvarnare saknas i var fjärde av landets 1 600 000 hyreslägenheter. Var fjärde av landets cirka 2,7 miljoner hyresgäster oroar sig för brand i lägenheten.

En tredjedel av de tillfrågade i hyresgästernas enkät anser att det är hyresvärdens ansvar att förebygga brand i lägenheterna. Vissa fastighetsägare har lyssnat på detta, t ex de privata hyresvärdarna i Växjö som låtit installera brandvarnare åt hyresgästerna.

Kommunerna har möjlighet att ålägga fastighetsägare att sätta i brandvarnare. Det har skett i Ljusdal och Stockholms kommun har fattat ett principbeslut om saken. Det finns också ett antal hyresvärdar som redan låtit montera in brandvarnare.

Enligt Sveriges Försäkringsförbund anmäldes totalt 37 000 bränder i bostäder under förra året. Det är 101 bränder dagligen. Kostnaden för bostadsbränder år 2000 uppskattas till 1 miljard kronor. De vanligaste orsakerna bränder i hemmet: rökning (32 dödsbränder), torrkokning (11 dödsbränder), levande ljus ( 8 dödsbränder), vedeldning (8 dödsbränder), självmordsbrand / mordbrand (7 dödsbränder).

Räddningsverket hade 3230 insatser som gällde brand i flerbostadshus 1999. En insats kan gälla flera lägenheter i samma hus.

Spisen är brandfarligast

Lennart Arnstad