- Storstäder är bäst för barnen

Ändå flyttar alltfler ut på landsbygden

NYHETER

Nu flyttar vi ut från städerna igen - för barnens skull.

Men är det verkligen bra för ungarna?

- Barn mår bäst i storstäder och sämst på landsbygden, säger Sven Bremberg, expert i barn- och ungdomsfrågor hos Folkhälsoinstitutet.

Foto: linda wikström
Var sitt rum och en stor trädgård. Joar och Viggo har fått det bättre efter flytten ut på landet. Men mamma Stina Lodén och pappa Ted Bjarme inser att det också blir mer bilåkning, utelek och annat som kan öka risken för olyckor. tyck till Stad eller land? Vad är bäst för barnen?

Det går två flyttströmmar i Sverige. En kraftig och långvarig där ungdomar flyttar in till de stora städerna och olika utbildningar.

Vill bo större och bättre

På senare tid har det uppstått en motström av medelålders människor som flyttar ut. En del tar sig inte längre än till en förort eller det som kallas stadsnära glesbygd. Andra kommer ända ut på landet.

De flyttar för att kunna bo större och bättre utan att behöva lägga ut miljoner, för att slippa stress och framför allt för att barnen ska få det bättre.

Tidigare flyttade man till jobben men en färsk undersökning från TCO visar att fyra av fem kvinnor anger att barnens bästa är avgörande för var man bor. Trenden är tydlig i Malmö. År 2000 flyttade för första gången på tio år fler ut från staden än in. Mest barnfamiljer.

Ge barnen trygg miljö

Kommunledningen som oroats över utvandringen skickade ut en enkät. Det vanligaste svaret var att man flyttat för att få ner boendekostnaderna och för att barnen skulle få en tryggare miljö.

Men erbjuder förorten/glesbygden trygghet?

- Barn mår bäst i storstäder och sämst på landsbygden. Förhållandena försämras gradvis ju längre bort man kommer från innerstäderna, säger Folkhälsoinstitutets Sven Bremberg.

Han hänvisar till studier om EU:s huvudstäder och svenska undersökningar.

Kan lägre utbildningsnivå och sämre ekonomi ligga bakom?

- Visserligen är människor förhållandevis rikare i storstäderna men jag tror inte att det är hela förklaringen, säger Sven Bremberg.

- Jag har själv gjort en undersökning om barns död i olycksfall och där vet jag att det inte är så eftersom vi kunde kontrollera alla de drabbade. Barn i glesbygd löpte större risk att dödas i olyckor, säger han.

Farliga saker i hemmet

Samma gäller risken för att barn ska skada sig i trafiken och för att små barn ska skada sig i hemmet.

- Anledningen är att man åker mer bil utanför städerna och att det finns fler farliga saker i ett hem i glesbygd, säger Sven Bremberg.

Han tror också att barnens psykiska hälsa följer samma mönster - ohälsan ökar ju längre bort från städerna man kommer.

Fördelar med att bo i glesbygd

Nackdelar med att bo i glesbygd

De flyttade ut på landet

Jon Hansson

ARTIKELN HANDLAR OM