Bostadsbyggandet ökade kraftigt i Sverige

20 600 nya lägenheter påbörjades i fjol

NYHETER

Bostadsbyggandet ökar rejält i Sverige

Under år 2001 påbörjades sammanlagt 20 600 nya lägenheter enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Det är en ökning med 24 procent jämfört med år 2000, då 16 567 lägenheter påbörjades. Flerbostadshus står för hela ökningen under fjolåret.

7 200 lägenheter påbörjades i småhus och 13 400 lägenheter i flerbostadshus..

Under 2000 byggdes 7 722 lägenheter i småhus och 8 845 lägenheter i flerbostadshus.

Mest byggdes storstadsområdena, 9 633 lägenheter 2001. Det ökade byggandet sker dock nästan uteslutande i bostadsrätter, enligt Aftonbladets artikelserie om det dyra nybyggandet. Speciellt är detta märkbart i Stor-Stockholm, som ökade bostadsbyggandet från 5 011 lägenheter år 2000 till 5 772 i fjol.

Minst lägenheter påbörjades i Västernorrlands och Jämtlands län, endast 58 respektive 66 stycken.

Hela tabellen över bostadsbyggandet finns på SCB:s hemsida, www.scb.se

Lennart Arnstad