Ge oss en elräkning vi begriper

Bolagen erkänner: De kan göras enklare

NYHETER

Regeringen, Energimyndigheten, Konsumentverket – alla är missnöjda med krångliga elräkningar. Framför allt hundratusentals arga kunder.

En ny Sifo-mätning visar att 70 procent av elkunderna vill betala exakt för den el de förbrukar och inte enligt bolagens uppskattning.

I Aftonbladets enkät medger också vartannat elbolag att deras fakturor kan bli enklare. Chefen för en av eljättarna lovar att kundvänliga fakturor nu fått högsta prioritet.

Varför tar det så lång tid att ta fram en lättfattlig faktura? Är det en medveten segdragning?

I dag fortsätter Aftonbladets granskning av elbranschen.

Krångliga elräkningar är ett problem både för kunden och branschen.

Vartannat elhandelsbolag medger att deras fakturor kan utformas enklare.

I dag vänder sig förvirrade kunder till Allmänna reklamationsnämnden för hjälp.

– Det kan tyckas onödigt att människor ska behöva vända sig hit för att få sina fakturor tolkade. Men fakturorna är ofta svårtydda och det kan vara svårt för konsumenten att se om de stämmer, säger Anders Rosqvist, handläggare på Allmänna reklamationsnämnden.

– Debiteringen kan visa sig vara rätt, men räkningen var inte begriplig.

– Svårtolkade fakturor kan också orsaka kostnader för konsumenten. De får ägna mycket tid åt att försöka förstå.

Allmänna reklamationsnämnden har i sina beslut flera gånger påtalat att fakturorna är komplicerade.

Också Konsumentverket är missnöjt med elräkningarna.

–Många konsumenter hör av sig och klagar hos oss. Vi har diskuterat det med branschen och vissa försöker förenkla dem. Men det är inget reglerat område. Företagen har rätt att fritt utforma dem som de vill, säger Sylvia Lindell.

Avläsning varje månad är nödvändigt

Branschen slår ifrån sig. Systemet i sig är krångligt med preliminärdebitering, moms och skatt, fasta avgifter och förbrukningsavgifter, olika tariffer etc.

– Våra fakturor är så enkla det går med de krav på redovisning som finns, svarar exempelvis Vaggeryds Energi i den enkät till elhandelsbolagen som Aftonbladet låtit göra.

Men över 50 procent av bolagen anser att deras fakturor kan göras enklare. Ungefär lika många håller också på att arbeta fram en enklare elräkning.

Flera elbolag anser att en förutsättning för att elräkningarna ska gå att förstå är att avläsning sker varje månad och kunden debiteras efter faktisk förbrukning.

I dag är det tvärt om.

Över 90 procent av elhandelsbolagen uppger att för alla deras kunder sker avläsning en gång om året. Kunderna preliminärdebiteras efter beräknad förbrukning.

Och elhandelsbolagen är i händerna på nätbolagen. Det är de som sköter avläsningen.

Några elbolag påpekar också att kunderna blir oroliga när de ser att någon exakt avläsning inte sker vid prisändringar.

Kunderna får själva läsa av elmätaren

– Det är klart att det blir problem – antingen när vi höjer priset eller regeringen skatten – om det inte finns en exakt avläsning, säger Plusenergis marknadschef Ulf Jängnemyr.

– Men vi är ett elhandelsbolag och beroende av nätföretagens avläsningar.

Över hälften av bolagen erbjuder därför kunderna att själva läsa av varje månad och rapportera in det. Då lägger branschen över ansvaret på kunden att läsa av vid rätt tidpunkt.

Så säger bolagen om sina räkningar

AFTONBLADET GRANSKAR

Lennart Arnstad, Lena Anderfelt

ARTIKELN HANDLAR OM