Fredrik klagade - och slapp halva räkningen

NYHETER

Fredrik Nygren slapp betala halva elräkningen.

Lennart Jönsson fick sänkt elpris.

De fick de rätt sedan de vänt sig till Allmänna reklamationsnämnden.

Foto: Maths Bogren
FICK RÄTT Fredrik Nygren klagade på sin elräkning hos Allmänna reklamationsnämnden. Han fick rätt och slapp betala hälften.

Allt fler klagar på elbolagen hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Förra året kom 105 anmälningar. Anmälningarna under första kvartalet pekar mot en ökning i år på 40 procent.

De allra flesta klagomålen till ARN gäller debitering av elström. I ett fåtal fall fälls företagen. Oftare räcker en anmälan för att elbolaget ska backa och kunden få rättelse.

Fredrik Nygren trodde elen ingick i hyran. När han efter två år skulle flytta fick han en elräkning på nästan 4 000 kronor.

”Krävde betalt fast jag inte beställt”

– När jag kollade visade det sig att nätbolaget hade läst av mätaren fyra gånger, säger Fredrik Nygren. Men ingen räkning hade skickats.

– Det normala är ju att elen stängs av om man inte betalar.

Graninge Småländsk Energi erbjöd sig att dela upp fakturan men vidhöll att hela beloppet skulle betalas. Fredrik tyckte att bolaget också hade ansvar för situationen, anmälde till Allmänna reklamationsnämnden och kontaktade Energimyndigheten.

Då fick han veta att leverantören är skyldig att underrätta kunden om pris och villkor för elen.

– Det hade de inte gjort. Nu krävde de betalt för något jag inte beställt, säger Fredrik Nygren.

Strax innan hans anmälan skulle upp i reklamationsnämnden blev Fredrik uppringd av Graninge. Han slapp betala halva räkningen.

– Jag är nöjd. Mitt fall är nog inte unikt, men många orkar inte stå på sig.

Fick behålla det lägre priset

Lennart Jönsson fick också rätt. Han skrev under ett fyraårsavtal om fast elpris. Ett halvår senare höjde Staffantorps Energi priset med drygt 2 öre därför att energiskatten höjts. Det betyder 400 kronor om året för den som gör av med 20 000 kWh.

– Det fanns inte en enda passus i avtalet om någon skattehöjning, säger Lennart Jönsson och begärde att få ha kvar det pris han avtalat om. Staffantorps Energi vägrade tills Lennart Jönsson anmälde till Allmänna reklamationsnämnden.

–Då ringde bolagets vd och sa att jag kunde få behålla det lägre pris jag avtalat om jag bara tog tillbaka anmälan.

För att nämnden ska ta upp en anmälan måste man ha anspråk på minst 1 500 kronor. Det stupar många på. Förra året avvisades 16 procent av anmälningarna därför att det handlade om för lite pengar.

Lena Anderfelt, Lennart Arnstad