Så kan elräkningen göra enklare

NYHETER

Förslag till ny enklare elräkning som har tagits fram av branschorganisationen Svensk Energi.

1 Elräkningen ska presenteras på en enda sida.

2 Elkostnaden (som är konkurrensutsatt) ska tydligt skiljas från nätavgiften som inte är påverkbar för kunden.

3 Benämningarna ska vara så enkla att man förstår vad man får och vad man betalar för.

4 Fakturan ska visa total nätkostnad inkl moms samt total energikostnad inkl energiskatt och moms.

5 Avgifter som multipliceras med antal dagar ska tydligt anges med à-pris per dag.

6 Alla priser anges i kronor med öre som decimaler.

7 Information om förbrukning (beräknad årsförbrukning och mätarställningar) ska skiljas från debiteringen och alltid uppge när senaste avläsning skett.