Här ska 25 000 bo och jobba

NYHETER

Hammarby sjöstad är Sveriges största bostadsprojekt med 8 000 lägenheter för 15 000 invånare. 25 000 ska bo och arbeta här.

Foto: MICKE SÖRENSEN
STOCKHOLMS NYA SJÖSTAD Sveriges största byggplats för bostäder med Sickla udde mitt i bilden och Sickla kaj till vänster. För några år sedan ett nedgånget och giftigt industriområde. Hammarby fabriksväg (närmast) får nya ekologiska viadukter och här kommer bilarna in i nya Södra länkens tunnlar. I morgon premiärvisas jätteutställningen Bostad 02, som invigs på torsdag. Öppet 10–20 alla dagar till och med 25 augusti. Siffrorna på bilden visar var visningslägenheterna finns, se listan till vänster.

Sjöstaden byggs av tio stora byggherrar: Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder (hyreslägenheter), JM, HSB, Skanska, SBC, Seniorgården, Peab och NCC. Projektet kostar runt 20 miljarder kronor.

Målet är att vara "ekologisk spjutspets" - som dock trubbats. Naturskyddsföreningen hoppade av när det inte blev urinseparerade toaletter. Nya grepp prövas ändå: solfångare, reglerbara fasader, biogas-energi och kollektiva satsningar.

Miljöplaneringens naiva miss är parkeringsbristen. För de som har råd att bo här har förstås även råd med fina bilar. Då räcker inte en p-norm med plats för 0,3 bilar per hushåll...

Här hittar du alla visningslägenheter

Lennart Arnstad