”Sjöboden är inget fritidshus”

NYHETER
En sjöbod är en sjöbod.

En sjöbod är ett förråd för fiskeredskap och båtgrejor. Det anser man i Orust kommun. Där försöker man nu genom en ny sjöbodspolicy stoppa trenden att sjöbodar blir fritidshus.

Vart tionde år besiktigar kommunen sjöbodar, skriver Göteborgs-Posten. Då plockar ägarna bort toaletter, sängar, kylskåp och paraboler - tills besiktningen är klar.

Tidigare har all mark runt sjöbodar betraktats som allmän mark, nu sätts staket upp. Men i kommunens nya policy slås fast att marken mellan sjöbodar är till för allmänhetens fria rörelse.

Aftonbladet