Lutande huset – i Finspång

Hundratals villor står ostadigt på soptippar och träsk

1 av 2 | Foto: KICKI NILSSON
hängande hus Toril och Lars Björk med hunden Wiima har i ett par år haft denna uppgrävda förödelse på sin gård i Finspång. "Vi var beredda att lägga ut en halv miljon till för pålning när vi upptäckte att grunden under är hopplöst förstörd", säger Lars Björk.
NYHETER

FINSPÅNG

Toril och Lars Björk känner sig grundlurade.

Deras lutande hus hänger otäckt ovan sprängsten och bråte på en gammal soptipp.

Hundratals hus kan drabbas av elände efter 70-talets småhusvåg då kommunerna ofta byggde på olämplig mark.

I dag varnar experter för att mycket kan gå snett på dåliga gamla villagrunder. Det noteras bland annat i runt 13 000 ansökningar om reparationshjälp som kommit till statliga Småhusskadenämnden.

Bygga till varje pris

- Många lertag, lite halvträskiga marker eller som här en gammal soptipp exploaterades raskt när kommunerna till varje pris ville bygga villor och grupphus, säger nämndens chef Johan Hedström.

SGI, Statens geologiska institut, har givit ut en särskild handbok i konsten att bemästra dåliga grundförhållanden.

Reaktionen med småhus till varje pris, efter miljonprogrammets enorma hyresbyggande, ledde till mängder av fukt- och mögelskador, svåra sättningar och andra byggfel. En halv miljard i statliga bidrag har redan gått till drabbade villaägare.

Toril och Lars Björk har stämt Finspångs kommun på 1,4 miljoner kronor för att kunna rädda sitt hus. Men kommunen vägrar att betala.

- Vi måste ta rättstvisten eftersom vi redan tvingats lösa in hus och ställt upp för villaägare i detta område, säger Ola Jarme (s), ordförande i byggnadstekniska nämnden. Familjen Björk visste vad de gav sig in på när de fick köpa sitt hus för bara 75 000 kronor sedan vi löst ut förste ägaren för runt en halv miljon.

"Trycket var stort"

Gamla industritippen i Finspång skulle på 70-talet egentligen bebyggas med en skola, men den var för tung. Lättare villor och grupphus skulle dock gå bra, ansåg teknisk expertis.

- Vi köpte huset 1986, lyfte och pålade för 462 000 kronor och la ner runt 250 000 i eget arbete, säger Lars Björk. Kommunens kontrakt för tomträtten är fyllt av unika friskrivningsklausuler. Men de fruktansvärda bristerna under kåken är dolda fel, vi har rätt till ersättning.

Kommunen har alltså redan tvingats lösa in flera hus. En del har rivits. Många särskilda avtal med garantier om reparationer har skrivits.

- Vi borde väl ha misstrott de geologiska undersökningarna från början, suckar kommunfullmäktiges ordförande Gun Axelsson (s). Men trycket efter egna hus var jättestort. Och läget är ju underbart, centralt i Finspång.

Galghumor på dagis

I den grundlurade kommunen finns dock plats för viss galghumor:

Björks grannhus gjordes om till dagis, som trots grundförstärkning åter hamnade så snett att det högtidligt döpts till - just det - Daghemmet Lutan!

Lennart Arnstad