Hitta fel - för tusenlappar

Tipsen som kan sänka taxeringsvärdet i sista stund

NYHETER

Spara tusenlappar i sista stund - senast nu på fredag ska din fastighetsdeklaration vara inlämnad.

- Missa inte de okända möjligheterna att kolla taxeringsvärdet så skatten blir korrekt, säger skattejuristen Andreas Adolphsson.

Han ger flera goda spartips.

Foto: LOTTE FERNVALL
"MISSA INGA AVDRAG" Fastighetsjuristen Andreas Adolphsson har många bra tips som sänker ditt nya taxeringsvärde - och din villaskatt. "Du har ju själv en unik kunskap om ditt hus och område - utnyttja det!"

- Det viktigaste är att verkligen påpeka allt du tycker är fel när du fyller i blanketten, säger Andreas Adolphsson, som bland annat suttit med i regeringens utredning om fastighetstaxeringen.

Du ska helt enkelt använda din unika lokalkännedom om både ditt hus och om grannskapet.

En av de ekonomiskt mest kännbara delarna gäller fastighetens läge och om köpen i grannskapet - som avgör värdet för ditt eget hus - verkligen stämmer när de omräknas till din villa.

Kolla värdekartor

Väldigt många hävdar att husen inte alls sålts för så mycket som blankettens förslag till nytt taxeringsvärde utvisar.

- Genom att gå in på Riksskatteverkets egna värdekartor på internet kan du kontrollera en hel del, säger Andreas Adolphsson. En unik men ändå rätt okänd service som RSV erbjuder. Vartenda köp syns på kartor och i tabeller.

Aftonbladet följde rådet och kontrollerade ett radhusområde i Björkhagen i södra Stockholm, där en läsare påstår att hans värde måste vara fel.

SKartan visar sex köp för mellan 1 300 000 och 2 520 000 kronor. Rensar vi bort lägsta priset blir snittet 2 333 000 kronor.

SRätt taxvärde ska enligt reglerna vara 75 procent av marknadsvärdet, alltså i detta fall 1,75 miljoner.

SMen vår läsare har fått ett taxeringsvärde på hela 2 012 000 kronor, vilket innebär att hans radhus marknadsvärderas till 2 682 000 kronor.

- Men jag vet ju säkert att ingen någonsin betalat så mycket för våra bullerstörda radhus vid tunnelbanan, säger den klagande.

Får han rätt när han påpekar detta bör han sänka sitt taxeringsvärde med 262 000 kronor. Innebär 2 620 kronor i lägre fastighetsskatt.

Tveka inte: överklaga

- Exakt så här ska man kolla, säger Andreas Adolphsson.

Hans övriga tips:

SAnmärk om tomten är en mörk norrsluttning, om marken är sank, om du har en skafttomt som delvis inte kan utnyttjas.

SKanske du bor i ett "blandområde" med både permanentvillor och enkla fritidshus. Bör påverka ditt taxeringsvärde om du har ett enkelt hus.

SAnmärk på dålig utrustning och byggnadsstandard. Deklarationens standardpoäng stämmer ju inte om grejerna är så dåliga att de bör sänka taxeringsvärdet. Särskilt om du bor i ett gammalt hus som aldrig renoverats.

- Tveka aldrig att överklaga och begära omprövning ända upp i länsrätten, säger Andreas Adolphsson. Regelverket bör prövas in i minsta detalj.

Lennart Arnstad