Buller, mögel, kraftledning - så mycket sänks värdet

NYHETER
Om tomten gränsar till järnväg sänks taxeringsvärdet rejält.

3,5 miljoner fastighetsägare berörs

10 bra sätt att minska villaskatten

Justering vid buller

Justering vid närhet till kraftledning

Justering för radon

Justering fukt- och mögelskador

KOLLA VILLAVÄRDET

DYRA STRANDEN

ARTIKELN HANDLAR OM