Bostadsbristen brer ut sig

Ungdomar, äldre och barnfamiljer mest drabbade

NYHETER

KARLSKRONA (TT)

Bostadsbristen breder ut sig. Brist på bostäder råder nu i hundra av landets kommuner jämfört med 77 för ett år sedan, visar Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät hos landets kommuner.

Framför allt är det runt Storstockholm, i Göteborgsregionen samt i Skåne som bostadsbristen ökar. Det gäller till exempel Heby, Sala, Nyköping, Oxelösund, Orust, Borås, Mark, Kristianstad, Staffanstorp och Vellinge.

I ytterligare 35 kommuner råder i stort sett balans på bostadsmarknaden som helhet, men brist på bostäder i centralorten eller innerstan.

Oftast är det hyresrätter i olika storlekar som saknas. Det drabbar enligt Boverket ungdomar och äldre som vill flytta till en mindre bostad men också barnfamiljer och hushåll som önskar flytta till kommunen av arbetsmarknadsskäl.

En trend är dock att kommunerna också pekar på ökad brist på tre- och fyrarumslägenheter. Tidigare har bristen i första hand gällt mindre hyresrätter.

”Vid en uppföljning av det kommande statliga investeringsstödet är det därför viktigt att man särskilt analyserar behovet av större lägenheter”, säger Boverkets generaldirektör Ines Uusman i ett pressmeddelande.

Fakta/Kommuner med bostadsbrist

I följande kommuner råder bostadsbrist enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät (tillkommande sedan förra året inom parentes).

TT