Allt färre har råd att köpa bostad

Nytt boindex från Föreningssparbanken

NYHETER

STOCKHOLM (TT)

De svenska hushållens husköpkraft försämrades under fjärde kvartalet i fjol, enligt Föreningssparbankens boindex.

Boindex sjönk till 137,3, vilket kan jämföras med 142,5 det föregående kvartalet.

”Fortsätter pris- och ränteläget att dämpas finns dock goda förutsättningar för stärkt husköpkraft”, skriver banken i ett pressmeddelande.

När boindex överstiger 100 är andelen bolånekostnader mindre och hushållen har råd med sitt boende enligt Föreningssparbankens fastställda norm. Ju högre siffra, desto bättre.