Byggboomen hotar stränderna

Naturvårdsverket slår larm - kommunerna bryter ofta mot lagen när de beviljar bygglov

Foto: JAN JOHANSSON
HÄR SKA DET BYGGAS EN VILLA Den här strandtomten i Värmdö är bara en av många där ägaren fått dispens för att bygga - trots att stranden ska skyddas enligt lag. Aftonbladet har granskat de beslut om bygglov som Sveriges kommuner tagit de senaste tre åren. Genomgången visar att byggandet på stränder som ska skyddas genom lag har ökat explosionsartat. "Reglerna kring strandskyddet är oklara och inte så lätta att förstå för alla kommuner", säger Margareta Palmquist, enhetschef på Naturvårdsverket.
NYHETER

Sedan kommunerna fick ansvaret för strandskyddsfrågor har byggandet exploderat.

Naturvårdsverket får drygt 3 000 beslut varje år.

- Vi har bara tre veckor på oss att överklaga, sedan är det för sent, säger Anna Peters.

Foto: JERKER IVARSSON
Margareta Palmquist, Naturvårdsverket.

Enligt lag ska de närmaste 100 meterna från en strand vara fria från bebyggelse.

Syftet är att värna om allmänhetens tillgång till stränder och skydda det djur- och växtliv som finns där.

Endast i yttersta undantagsfall kan en person som vill bygga vid stranden få dispens.

Oklara regler

Dessa skäl saknas i nio av tio fall när kommunerna beviljar dispens från strandskyddet, visar en rapport från Naturvårdsverket.

- Reglerna kring strandskyddet är oklara och inte så lätta att förstå för alla kommuner som ska fatta besluten, säger Margareta Palmquist, enhetschef på Naturvårdsverket.

Tre veckor på sig

Alla kommuner som beviljar dispens för byggande inom strandskyddat område ska lämna in sina beslut för kännedom till Naturvårdsverket.

Verket har sedan tre veckor på sig att överklaga besluten. Men det är få byggdispenser som hinner granskas.

Varje år kommer det in drygt 3 000 beslut om dispens. Anna Peters arbetar som ensam handläggare på deltid med att granska besluten och endast ett fåtal av besluten överklagas till länsstyrelserna.

"Grovmaskigt nät"

Resultatet: det byggs på stränder där det inte borde byggas.

- Det är inte helt ovanligt att man river en gammal sjöbod och bygger något som närmast kan liknas vid en herrgård, säger Anna Peters.

Ungefär 50 beslut om året överklagar Naturvårdsverket.

- Det är ett grovmaskigt nät. Jag väljer ut de som jag tycker känns högprioriterade, mer hinner jag inte med, säger hon.

En överklagandeprocess kan ta allt ifrån några månader till flera år innan det är avgjort.

Problemet känt

Margareta Palmquist, enhetschef på Naturvårdsverket, känner väl till problemet.

- Vi riktar in oss på de ärenden som är principiellt viktiga och som sedan kan vara vägledande, säger hon.

Tar kommunerna till sig dessa beslut och låter dessa vara vägledande?

- Jag vet faktiskt inte. Kanske en del kommuner gör det, men inte andra.

Zendry Svärdkrona