Värmö kommun bygger mest på skyddade stränder

Aftonbladet har granskat kommunernas beslut - västkusten och Stockholms skärgård i topp

NYHETER

Värmdö kommun utanför Stockholm är Sveriges flitigaste att bevilja bygglov på skyddade stränder.

På tre år har 661 dispenser beviljats.

Aftonbladet har gått igenom alla beslut om dispens från strandskyddet mellan 2000 och 2003.

Under dessa år har drygt 9 000 dispenser beviljats av landets kommuner.

700 bara i år

Bara i år har det hittills givits cirka 700 dispenser som beviljar avsteg från strandskyddsreglerna.

Det är framför allt i Stockholms skärgård och längs med västkusten som strandskyddet är hotat.

Värmdö är flitigast med sina 661 beslut om dispens från strandskyddet de senaste tre åren. Tätt följd av Norrtälje och Österåker.

Allmänna intressen

Naturvårdsverket har en otacksam uppgift.

Verket ska tillvarata de allmänna intressen som strandskyddet ska bevara.

Från att de får kännedom om att en kommun beviljat en dispens har verket tre veckor på sig att överklaga. Men det hjälper inte alltid att överklaga.

Nyligen avgjorde ett ärende som överklagades till länsstyrelsen i Stockholm.

En privatperson ansökte om att få riva sitt befintliga fritidshus och bygga ett nytt och större hus på 160 kvadratmeter.

Ändra strandlinjen

Han ville även ändra strandlinjen genom att fylla ut delar av viken med sand.

Värmdö kommun gav honom dispens.

Tre av grannarna samt Naturvårdsverket överklagade beslutet.

Bland annat skulle det nya huset med åtta meters höjd förändra landskapsbilden.

Länsstyrelsen avslog överklagandet.

Antalet beviljade dispenser

Zendry Svärdkrona