Här byggs 2 800 nya lägenheter

Danvikslösen klart för inflyttning om åtta år

NYHETER

2 800 nya bostäder. Nytt närcentrum för 10 000 - 15 000 boende.

På tisdag tas startbeslut om att låta Stockholm växa ihop med Nacka i ett jättebygge längs Danvikskanalen.

Nya tunnlar för både snabbspårväg och bilar ingår.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
Utsikt mot det nya bostadsområdet, sett från Norra hammarbyhamnen. Vid stranden som syns till vänster om färjan ligger Henriksdalshamnen. Hammarby sjöstad syns till höger.

- Nacka och Stockholm klubbar principöverenskommelse om att genomföra Danvikslösen, som det hela kallas, säger fastighetsborgarrådet Roger Mogert (s).

- Jag har arbetat för det här i tjugo år och Nacka fullmäktige ska klubba igång projektet den 28 april, säger kommunalrådet Erik Langby (m).

Hammarby sjöstad växer alltså österut. Både inåt land, runt Henriksdalsberget och efter kajen bort mot Danviksbron.

Värmdöleden, som nu spyr avgaser och bullrar i sin sväng runt Henriksdalsberget, leds i ny vägtunnel rätt genom berget.

Tvärbanan förlängs

Tvärbanan, som i dag vänder i Hammarby sjö-stad, dras vidare och får den sträckning som Värmdöleden har för närvarande. I ett nytt trafikcentrum vid Danviken går Saltsjöbanan och tvärbanan ihop och leds i en ny tunnel under Danvikskanalen.

Tvärbanan ska sedan gå vidare mot Slussen. Saltsjöbanan byggs om till samma standard som snabbspårvägen.

Inga smågrejer precis. Total nydaning i både infrastruktur och stadsbyggnad.

Byggstarten planeras till våren 2005.

I området Lugnet och i Henrikdalshamnen byggs 2 000 bostäder, vid Dan-vikstull runt 400 och längs Kvarnholmsvägen lika många.

Dessutom byggs en hel del arbetsplatser, cirka 70 000 kvadratmeter.

Trafikfritt område

- Jag tror att det blir ett underbart bostadsområde när trafiken kommer bort och allt lummas till ner mot kanalen, säger Erik Langby.

Slutnotan enbart för trafikanläggningar i området blir 1,3 miljarder kronor.

Till detta kommer spårtrafikens investeringar på runt 700 miljoner. Staten ska täcka hälften.

Sammanräknat blir det alltså två friska miljarder. Troligen mer innan de nya invånarna flyttar in framemot år 2011.

- Vad det blir för bostäder vet vi inte ännu, säger Roger Mogert.

Men den socialdemokratiska majoriteten i Stockholm har ju beslutat att hälften av allt nybyggande ska vara hyresrätter.

ARTIKELN HANDLAR OM