Lennart Arnstad: Det värsta är att ingen bryr sig

NYHETER

Dålig kontroll, stressade byggare, giriga byggföretag, svaga beställare och bristande konkurrens.

Orsakerna är många till att usla hus ännu byggs i Sverige.

De sjuka husens offer glöms bort. "Ingen bryr sig" hör jag skrämmande ofta från dem som tvingas bo och arbeta i sjuka hus.

Foto: Rolf Petterson
Lennart Arnstad.

I dag debatteras och utreds byggfel, fusk och slarv. Stora byggföretag säger sig skämmas. Det bör de göra.

Men det är inte nog. Även om regeringens utredare vill tillsätta en ny haverikommission (det ordet används faktiskt) för att rätta till alla byggfel. Samt obligatorisk fuktkontroll.

Tekniskt är det ju egentligen lätt att fatta det som går snett:

Husen torkas inte ur ordentligt. Fuktig betong och angripet trä i kombination med många okända byggmaterial leder till allvarliga problem.

Upphandling och planering skyndas på. Byggarbetarna får ingen chans att bidra med sin yrkeskunskap.

Marknadsföring och snabb inkassering av hyror och bostadsrättsinsatser är viktigare än kvalitet.

Forskningen är intensiv, både tekniskt och medicinskt. Utan att man egentligen kommit längre än att konstatera att fukt inne leder till allergier, astma och allvarliga hälsoproblem.

Jag anser att ansvaret måste stramas upp. I alla led. Entreprenörerna ska inte kunna tjäna nya miljoner på att bygga om det som de byggt fel.

"Ta ert ansvar - tillverkare"

Materialtillverkarna måste också ta ansvar. Tusentals nya oprövade produkter, hartser och limmer sätts in. Människor som vistas i husen blir försökskaniner. Tänk om man gjorde likadant med läkemedel.

Jag tror inte att enbart mer resurser och mer forskning är botemedlet mot byggfel och sjuka hus.

Vi har ju trots allt kunnat bygga hus i hundratals år - hus som håller sig överraskande sunda även på gamla dar om de får god vård.

Kanske man bara ska bygga lite långsammare. Tänka efter och ta tid på sig. Från ritbordet till taklagsfesten.

Sunt förnuft för ett sunt hus.

Eller är det för enkelt?

Chatta

Tidigare artiklar

Lennart Arnstad

ARTIKELN HANDLAR OM