Tiotusentals har inte råd att reparera sjuka husen

"Dags starta en statlig fond för alla husskador"

NYHETER

Tiotusentals familjer i Sveriges värst fukt- och mögelskadade småhus mister chansen till hjälp.

- Dåliga bidragsregler tvingar folk att bo kvar i sjuka hus, säger Johan Hedström, chef för statliga Småhusskadenämnden.

Han föreslår en ny statlig fond för alla slags husskador.

Småhusskadenämnden kom till 1986, sedan Aftonbladet avslöjat vidden av sjuka hus-problemen.

- Vi har unik kunskap för rätt hjälp, säger Johan Hedström. Inget slöseri med skattemedel. Vettigt stöd till husreparationer är ju bättre än miljoner till långvarig vård av människor som dessutom ofta drabbas svårt socialt och ekonomiskt.

Reglerna blir allt njuggare. Exempelvis ges inget stöd till hus äldre än 25 år.

- Toppen för skadade hus ligger kring 1975-76 och de är alltså redan uteslutna, säger Johan Hedström. Nu försvinner 77:or-

na, då byggdes 27 000 småhus. Många med oisolerad platta på mark eller andra byggfel som leder till fukt- och mögelskador.

"Självrisken för hög"

Stödet går bara till hus byggda före 1989. Varje år försvinner alltså en hel årsproduktion ur systemet. I dag räknar experter med att det finns minst 35 000 akutfall med fukt- och mögelskadade småhus.

- Dessutom har självrisken, alltså vad husägarna själva måste stå för, blivit så hög att många helt enkelt inte har råd att söka bidrag, säger Johan Hedström.

Här är några fakta:

12 830 ansökningar har inkommit fram till och med 2002. Under år 2000 registrerades 873 nya ärenden. Nu sjunker antalet på grund av de sämre reglerna. Men behovet är oförändrat stort.

Sedan 1986 har nämnden betalat ut 530 miljoner. I fjol togs beslut om 21,5 miljoner till 323 sjuka hus.

"Inrätta en enda nämnd"

Kostnaden för att åtgärda ett hus är 250 000-300 000 kronor. Av detta utgör självrisken 70-80 procent, alltså hela 200 000 kronor. En summa som allt färre klarar. Genomsnittliga bidraget minskade i fjol till 66 500 kronor.

Johan Hedström anser att hela 70-talets småhusproduktion ska kunna få statligt stöd mot fukt- och mögelskador.

- Det är lika hälsofarligt att bo i ett mögelhus oavsett om huset är byggt 1975 eller 1985.

Johan Hedström radikala förslag till regeringen är att inrätta en enda nämnd som sköter alla husskador och dåliga innemiljöer: fukt, mögel, radon, ventilation. Kanske även buller, ett allt vanligare problem.

Aftonbladets Lennart Arnstad har i en artikelserie gått husesyn i de sjuka husens Sverige - och visat att problemen växer landet runt. I dag avslutar vi med att granska fusk- och felbyggda småhus. Drabbade familjer hotas av socialt och ekonomiskt elände och chansen att få hjälp minskar dramatiskt.

Lennart Arnstad