Ca 250 000 drabbas av höjningen

NYHETER

Vad är tomträttsavgäld?

Alla hus står på en tomt. Den som äger marken har tomträtten. När kommunen äger marken betalar fastighetsägaren hyra. Det kallas för tomträttsavgäld.

Hur många hus gäller det?

Cirka 9 000 villor, 4 000 flerfamiljshus (ungefär 140 000 lägenheter) och 1 000 kommersiella fastigheter. Totalt rör det nästan en kvarts miljon människor.

Varför höjer de avgälden?

Staden vill ha hyra för marken. Avgälden har legat still ganska länge medan markvärdet stigit. Därför vill politikerna höja.

Vad innebär höjningen?

Avgälden höjs mest i attraktiva områden, både vad gäller villor och flerfamiljshus.

Höjningen kommer inte att genomföras förrän de gamla avtalen går ut. De flesta avtalen är på tio år, sedan trappas den nya avgiften upp under tre–sex år. De första avtal som berörs omförhandlas 2005 och har en

upptrappning på sex år. Det tar därför 8–16 år innan de nya avgifterna är helt införda.

Avgiften höjs mer för bostadsrätter än för hyresrätter.

Även vid nybyggnation blir det en lägre avgäld för hyresrätter än för bostadsrätter. För nybyggda hyreshus kommer avgälden trappas upp från tio procent till hundra procent under en tioårsperiod. Nybyggda bostadsrättsförningar får betala hela avgälden med en gång.

Enligt beslutet kommer det också att bli avsevärt dyrare för villaägare att köpa sin tomt. Den förra politiska majoriteten bestämde att alla fick köpa sina tomter för halva taxeringsvärdet. Tusentals villaägare slog till, bland annat finansminister Bosse Ringholm.

Nu kommer priset att höjas till 80 procent. Dessutom har taxeringsvärdena gått upp rejält.

Den som inte köpte har alltså förlorat hundratusentals kronor.

I går godkände gatu- och fastighetsnämnden förslaget.

Sedan ska ärendet till stadsledningskon-

toret för granskning innan det tidigast i februari kan tas i kommunfullmäktige.

De höjda friköpspriserna för villatomter börjar gälla omedelbart efter fullmäktigebeslutet. Tomträttsavgäldshöjningen något senare under året.

Källa: StockholmS stad