Så mycket höjs din hyra

Kostnader för sopor och vatten ger rejäla höjningar

NYHETER

Årets hyreshöjningar är mycket högre än inflationen.

Aftonbladet kan i dag presentera hyreshöjningarna i landets kommunala bostadsföretag.

I genomsnitt ökar hyrorna i allmännyttan med 2,6 procent under 2004. Den så kallade bruksvärdesregeln gör att hyresförändringarna blir likartade i de privatägda hyresrätterna.

Totalt berörs 1,5 miljoner hushåll av höjningarna.

Ett stor orsak är att kommunerna höjt taxorna för bland annat sophämtning och vatten kraftigt.

Ändrat ränteläge

Hyresgästföreningen har förhandlat hyrorna med allmännyttans organisation Sabo, som i höstas begärde höjningar på i genomsnitt 4,6 procent.

- Men ränteläget har förändrats sedan dess. Vi förutsatte att räntan skulle gå upp, i stället har den sänkts, säger Roland Sernlind, hyresförhandlingsansvarig på Sabo.

Nöjda förhandlare

Hyresgästföreningen slår sig för bröstet:

- Det handlar om åtminstone en miljard kronor som vi har plockat bort från yrkandena, säger Anders Mattsson, förhandlingsutredare på Hyresgästföreningen.

Men i själva verket borde hyrorna inte ha ökat med mer än en procent, vilket är ungefär vad KPI (konsumentprisindex) kommer att landa på i år. Enligt hyresgästföreningen är orsaken de kommunala taxehöjningarna.

Gäller sedan 1 januari

293 bostadsbolag ingår i Aftonbladets lista. Totalt finns det drygt 310 kommunala bostadsbolag.

Men Hyresgästföreningen räknar inte med att få in fler förhandlingsresultat. Flera bolag som inte är med i listan har valt att inte hyresförhandla i år.

De flesta hyreshöjningarna gäller sedan den 1 januari.

Läs också:

Joachim Kerpner