Så gick testet till

Panelerna har suttit uppe två år

NYHETER

De nymålade panelerna är monterade i 45 graders vinkel. Detta påskyndar slitaget, och de två år färgerna varit ute motsvarar 4-6 år för lodräta väggar.

– Men det finns trädetaljer på hus som är vågrätt monterade, eller har 45 graders vinkel, och då motsvarar det två år, säger Folksams miljöchef Jan Snaar.

Panelerna sattes upp i Fiskebäck, utanför Göteborg, och är vända i sydvästlig riktning.

Panelerna står bredvid varandra, och har utsatts för samma väderlek under de två år de varit uppsatta.

Färgtestet visar bara hur färgerna klarar sig i just detta klimat, det säger ingenting om hur de klarar sig i torrt och kallt inlandsklimat.

Testet har genomförts av IVF, Industriforskning och utveckling AB, i Göteborg.

De olika färgtyperna

Läs också

Karin Klarström