Alla villafärger får underkänt

Ingen färg håller måttet i stort test – mögel, sprickbildning eller avflagning efter två år

Mögel, sprickor eller avflagning. Det är vad de svenska villaägarna har att vänta sig om de väljer någon av de 40 testade färgerna.
NYHETER

Ingen av de svenska villafärgerna håller måttet.

Det visar Sveriges hittills största färgtest som gjorts av försäkringsbolaget Folksam.

Bara en av de 40 testade färgerna klarar sig från mögelangrepp efter två år, men den klarar sig dock inte från sprickbildning.

– Bedrövligt, summerar Folksams miljöchef Jan Snaar resultatet.

Folksams miljöchef Jan Snaar.

För två år sedan lät försäkringsbolaget Folksam sätta upp träpaneler och målade dem enligt färgfabrikanternas anvisningar. Sammanlagt 40 paneler har satts upp, målade i olika färger och färgtyper.

”Tråkigt för villaägarna”

Nu har Folksam gjort den första analysen. Och resultatet är skrämmande. Ingen av färgerna klarar vädrets påfrestningar.

– Det är verkligen tråkigt, framför allt för villägarna, säger Folksams miljöchef Jan Snaar.

Det hade ju varit roligare om resultatet visade att några var bättre än andra, då hade vi kunnat ge villaägarna tips om vilka färger de ska välja för bäst resultat.

Av landets 1,6 miljoner villaägare uppskattas åtminstone hälften vara ägare av ett hus med träfasad. Det betyder att minst 800 000 villaägare måste måla om huset oftare än de tänkt sig – och lägga ut tusentals kronor i onödan.

– Enligt fabrikanternas marknadsföring behöver man bara måla om vart tionde år, men det är ju tydligt att det inte stämmer, säger Jan Snaar.

Alla färger möglar – utom en

Alla färger utom en visar någon form av mögelangrepp. Den färgen klarar sig dock inte så bra när det gäller sprickbildning i färgen.

Varför ser det ut så här?

– Jag har inget bra svar. Möjligen kan det bero på att de miljöfarliga biociderna försvann ur färgerna för 5–6 år sedan, och att färgerna generellt sett har blivit sämre.

Vissa av färgerna innehåller dock fortfarande biocider, men i kombination med andra ämnen, som inte gör dem så farliga för miljön. En av Jan Snaars teorier är att dessa ämnen inte fungerar så bra tillsammans.

Möglet inte farligt

Det mögel som drabbar fasaderna kallas för svartmögel. Det ser fult ut men är inte farligt – inte ens för träfasaden.

Problem kan uppstå när fasaden täcks av mögel, och man inte upptäcker sprickor i färgen, där fukten kan tränga in. Det kan orsaka röta i trät, som dock inte orsakas av möglet i sig.

– Möglet växer ovanpå färgen, men är inte skadligt. Det är bara missprydande, säger Ulf Duus, som är toxikolog på Projekt Grön Kemi i Göteborg.

Inget är värre än något annat

Ingen av de brister som framkom i testet är värre än någon annan. Mögel, sprickbildning och avflagning kan var för sig i slutändan orsaka röta i trät. Det är lika illa med en färg som spricker som en som möglar.

Nästa gång Folksam ska kontrollera fasaderna är våren 2005.

Hela listan

Läs också

Så här ser färgerna ut

Klicka på nedanstående länkar för att titta på bilder över hur färgerna ser ut efter att ha varit utsatta för väder och vind under två år.

Karin Klarström