De betalar extra hyra

Pengarna går till förlust- verksamhet

NYHETER

Tiotusentals hyresgäster i allmännyttan betalar extra hyra - pengar som går till att driva kommunal förlustverksamhet.

"Extraskatt", säger kritikerna.

- De plundrar de kommunala bostadsbolagen, säger Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen.

Foto: ralf bergman/vår bostad
3 000 kronor för mycket Margareta och Roland Östlund i Sundsvall betalade 3 000 "extra" i hyra förra året – 262 kronor i månaden. ”För mig är det mycket pengar som vi skulle kunna lägga på annat”, säger Margareta, som här får räknehjälp av Thorbjörn Blomberg.

Kommunala bolag ska inte gå med vinst. Men många kommuner låter ändå vinsten från sina bostadsbolag gå till annan förlustverksamhet. Det visar en genomgång i tidningen Vår Bostad.

Betalar nybyggen

Allmännyttans hyresgäster får betala simhallar, vattenbolag, tomma kontorslokaler och dyra nybyggen.

- Hela idén med allmännyttan är att hyresgästerna ska betala hyresvärdens kostnader - inget mer. Om bolagen får pengar över ska de gå till hyressänkningar och renoveringar, säger Barbro Engman i Hyresgästföreningen.

Men kan det inte vara bra att omfördela pengar till verksamheter som inte är lönsamma?

- Ja, men då ska ju alla invånare i kommunen betala kostnaderna, inte bara de som har kommunala hyresvärdar.

Ny lag på gång

Svenska kommunförbundet tycker inte att det är orimligt att man balanserar överskott i bostadsbolag med underskott i andra verksamheter.

Men i förra veckan kom en rapport från Boverket, som gjorts på uppdrag av regeringen. Boverket föreslår en tydligare lagstiftning, som gör att pengar från kommunala bostadsbolag inte ska kunna användas till någon annan verksamhet.

En lagändring kan komma vid årsskiftet.

Läs mer:

Katrin Krantz