En bomässa för vanligt folk

De boende i fokus när Tensta får bomässa

NYHETER

Bygget inför Tenstas Bomässa 2006 kan starta redan i höst.

Med nya hus, extra våningar för ungdomar och större lägenheter åt familjer.

- Tensta ska bli en milstolpe, säger Björn Erdal, en av initiativtagarna.

Idén om en bomässa kom från fyra Tenstabor. Politikerna nappade direkt.

- Det ursprungliga förslaget var att man skulle rusta upp lägenheter och visa vad man kan göra med miljonprogrammets bostäder, säger Jack Kindberg, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta.

Nybyggen

- Men det räcker inte för en boutställning utan vi ville komplettera det med nyproduktion och en seminarieserie om Tensta och kulturen i Tensta.

Boende och kultur är mässans två ben - en mässa som ska ge miljonprogrammet en ny image. Och nybygget kan förhoppningsvis starta till hösten.

Vissa hus ska få en extra våning för ungdoms- eller studentbostäder. Ett delprojekt är att slå ihop två lägenheter och omfördela ytan.

- Så man får dels en stor lägenhet för en stor familj, dels en liten för någon ungdom som ska flytta hemifrån, säger Jack Kindberg.

Alla som bor i Tensta ska få vara med och påverka genom så kallade framtidsscenarier fram till 2006.

- Det är ju för deras skull som vi ska utveckla Tensta, säger Jack Kindberg.

Stiftelsen Bomässa, bakom bland annat H 99 och BO 01, har mött kritik för att inte vara till för vanligt folk.

Kreativ lyx

Tenstas boutställning ska vara raka motsatsen.

- Det ska vara högsta klass men inte genom dyra material och exklusiva lösningar. Vi ska kompensera lyx med kreativitet, säger Björn Erdal.

Förslagen finns i en förstudie som arbetats fram av representanter från ett flertal kommunala bolag. Nu ska den upp i alla berörda nämnder och bolagsstyrelser.

Nästa steg är ett beslut i kommunstyrelsen.

- Stadsdelsförvaltningen ska driva projektet fram till 2005. Men då måste staden avsätta pengar om boutställningen ska kunna genomföras. Vi har räknat med fem miljoner, säger Jack Kindberg.

Emma Rigmorsdotter