"Var kommer mina zinkfigurer ifrån?"

NYHETER

Dessa två herrar fanns i mitt föräldrarhem på 1940-talet. Pjäsen saknar stämplar eller någon form av varumärke och är cirka 35 centimeter hög.

På en av figurerna är armen dessutom lagad och lödd. Var kommer den ifrån och finns det något värde i den?

Klas

Svar: Vilka dekorativa figurer! Skulpturen är tillverkad under 1800-talets senare hälft. Materialet är patinerad zink. Skulpturen är alltså gjuten i zink och har därefter patinerats för att efterlikna brons (som är ett betydligt dyrare material att gjuta en hel skulptur i).

Längs sockeln finns en palmettbård som är typisk för stilen nyrenässans och 1800-talets slut. Otroligt många fabrikanter gjorde liknande skulpturer vid förra sekelskiftet. Den kan vara gjord var som helst i norra Europa. Värdet är omkring 1 000 kronor på auktion. Att den är lagad och ganska sliten påverkar naturligtvis värdet.