Kraftig ökning av bostadsrätter

Ökat med 51 procent sedan 1990

NYHETER

Bostadsrätterna i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren.

Men mer än hälften har tillkommit sedan man ombildat hyresrätter, det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån,SCB.

De senaste åren har bostadsrätterna i Sverige ökat kraftigt, sedan 1990 har beståndet ökat med 51 procent det visar ny statistik från SCB.

Men mer än hälften av dem 146 600 lägenheter av 256 400 har tillkommit sedan man ombildat hyresrätter.

94 procent av dem ligger i storstadsområde, 75 procent i Stockholm.

Under perioden har 1000 bostadsrätter rivits.

Under samma period ökade hyresrätterna med 3 procent.