Livet kortare i glesbygden

Bostadsort påverkar livslängden

Foto: sxc.hu
NYHETER

Var du bor i landets kommuner påverkar hur gammal du blir, det visar ny statistik från folkhälsoinstitutet. Lever längst av alla gör personer i välmående storstadsförorter som Danderyd, Vaxholm och Ekerö. Där är medellivslängden flera år äldre än på glesbygden.

STOCKHOLM. Det är stora skillnader på medellivslängd i landets kommuner. Medan männen i Överkalix har en medellivslängd på ungefär 75 år väntas Danderydsmännen leva i nära 83 år, visar färsk statistik från Statens folkhälsoinstitut.

Kvinnor blir äldst i Danderyd, i Vaxholm och på Ekerö, omkring 86 år. I Vansbro och i Älvdalen är den förväntade livslängden ungefär 80 år för kvinnorna, alltså kortare än för männen i Danderyd.

ohälsotalen höga

Att livet är kortare i glesbygden kan bero på att fler lever i ekonomisk utsatthet och att ohälsotalen är höga. Männen har en hög självmordsfrekvens och dödligheten i skador är hög. Både bland kvinnor och män mår många fysiskt dåligt, alkoholkonsumtionen är hög och många lider av huvudvärk. Glesbygdsborna är dessutom sämre än den genomsnittlige svensken på att äta grönsaker och fler dör i hjärtinfarkt och diabetes, enligt Karin Melinder på Folkhälsoinstitutet, som forskat i skillnader i folkhälsa mellan olika typer av kommuner.

Mår psykiskt bra

Däremot säger glesbygdsborna att de mår bra psykiskt.

– Det är helt klart så att man mår psykiskt bättre i glesbygden. Det kan ju bland annat bero på att de är mindre stressade. Dessutom tyder mycket på att den sociala samvaron är bättre i glesbygden och att sammanhållningen är bättre. Man gör lite fler saker tillsammans, säger Karin Melinder.

Förortskommunerna märker däremot ut sig genom att de har många höginkomsttagare och få låginkomsttagare. Ohälsotalen är låga och få är förtidspensionerade eller arbetslösa.

TT