De orsakar skadan – och du får betala

Hemförsäkringen täcker
inte skador från råttorna

Foto: Kai Rehn
NYHETER

Råttor kan ställa till mycket omfattande skador i ditt hem.

Men se upp – skadorna täcks inte av din hemförsäkring.

– Normalt sett får man ingen ersättning, säger Christina Meder, jurist på konsumenternas försäkringsbyrå.

Foto: Jan Johannessen

Om råttor tar sig in i ditt hem och orsakar skador är det du som får stå för kostaden. De flesta försäkringsbolag täcker nämligen endast skadedjurssaneringen – och inte de direkta skadorna de orsakar.

– Lösöre brukar man kalla saker och ting man har i sitt hem. Och skador orsakat av råttor och möss på dina saker är ofta undantaget från hemförsäkringen. Du får ingen ersättning helt enkelt, säger Christina Meder, jurist på konsumenternas försäkringsbyrå.

Hon fortsätter:

– De kanske orsakat läckage eller bitit sönder en ledning. Men då får man bara hjälp med skadedjurssaneringen, men inte med att ersätta skadan de har orsakat.

Indirekta skador

Bland de försäkringbolag som Aftonbladet talat med har inget av dem något skydd för skador som orsakas av råttor – undantaget försäkringsbolaget IF. Där ersätter man indirekta skador som råttorna ställer till med.

– Om råttorna gnager av en slang så det blir vattenskador så ersätts det enligt vanliga regler. Själva slangen ersätts dock inte, säger Daniel Claesson på IF.

Ett känt problem

Flera försäkringstagare har hört av sig till Konsumenternas Försäkringsbyrå om just det här problemet.

– Det är ju tyvärr en del som upplever att de har haft problem. Vi får en del frågor och man är upprörd över att man inte har bättre försäkringsskydd, säger Christina Meder.

I rutan här intill kan du se hur ditt försäkringbolag gör.

FAKTA

Så säger ditt försäkringsbolag:

Länsförsäkringar, Susanne Fagerberg:

Ger er hemförsäkring något skydd när det gäller skador orsakade av råttor?

– Nej, försäkringen täcker inte de skador råttor orsakar. Däremot ingår skadedjursbekämpning i försäkringen, dvs sanering mot exempelvis råttor.

Om inte, finns det någon typ av tilläggsförsäkring som täcker sådana skador?

– Nej.

Folksam, Andreas Jerat:

Ger er hemförsäkring något skydd när det gäller skador orsakade av råttor?

Nej, hemförsäkringen/villaförsäkringen täcker inte sådana skador.

Om inte, finns det någon typ av tilläggsförsäkring som täcker sådana skador?

Ja, villaägare kan teckna vår tilläggsförskring Husextra som kostar 385 kr/år. Tilläggsförsäkringen täcker skador på huset och tomten. Men den täcker inte skador på lösöret, d.v.s. bygger råttorna bo i sängen, så ersätter försäkringen inte kostnaden för en ny säng.

Trygg-Hansa, Anna Snell:

Ger er hemförsäkring något skydd när det gäller skador orsakade av råttor?

I villaförsäkringen ingår alltid sanering mot bostadsohyra och däri bl a mot råttor och möss. Man behöver alltså inte köpa till en tilläggsförsäkring i Trygg-Hansa för att få detta skydd. Skyddet gäller för invändig sanering av levande råttor/möss i bostadsbyggnad. Detta skydd gäller helt utan självrisk. Skyddet täcker dock inte sanering av döda djur eller avföring från djur. Inte heller ersätts s k indirekta skador, t ex om råttorna skulle göra skada på kläder, textilier, matvaror mm.

I grundskyddet ingår även skydd mot oberäknade vattenskador, och här är vattenskador som orsakats av en råtta som gnagt sönder en ledning inget undantag.

Om inte, finns det någon typ av tilläggsförsäkring som täcker sådana skador?

Man kan teckna tilläggsförsäkringen HemPlus som gäller för indirekta skador, om en råtta gnager sönder t ex en soffa. Vi ersätter skador i den ordinarie bostaden under förutsättning att det är plötsligt och oförutsett.

Daniel Claesson, IF

Ger er hemförsäkring något skydd när det gäller skador orsakade av råttor?

Ja, när det blir skador som råttorna orsakat ersätts det av den vanliga hemförsäkringen. Om råttorna gnager av en slang så det blir vattenskador så ersätts det enligt vanliga regler, däremot ersätts inte själva slangen. Om en råtta biter av en sladd till teven så teven går sönder ersätts teven men inte sladden.

Om inte, finns det någon typ av tilläggsförsäkring som täcker sådana skador?

Nej, det går inte att teckna en tilläggsförsäkringen för att täcka sådana skador.

ARTIKELN HANDLAR OM