Test av högtryckstvättar och gräsklippare

NYHETER

Att vara klimatsmart och samtidigt ha en välskött gräsmatta är en utmaning för alla villaägare.

Med en högtryckstvätt gör du av med halva vattenmängden jämfört med att bara spola med trädgårdsslang. Det går snabbare och blir dessutom renare.

Elklipparen är ett miljövänligt alternativ till bensinklipparen, men har sina begränsningar.

Smartson har testat 12 högtryckstvättar och 12 bensin- och elgräsklippare