Sex av tio kan tänka sig att köpa en studentbostad till sina barn

Bra investering

NYHETER

Sex av tio svenskar kan tänka sig att köpa en studentbostad till sina barn om de studerar på högskola eller universitet.

Det främsta skälet är att de ska kunna bo på sin studieort men många ser det även som en bra investering, det visar Svensk fastighetsförmedlings Bobarometer.

Foto: sxc.hu

Många föräldrar vill hjälpa sina barn med studentbostaden men inte till vilka fanatsisummor som helst. Varannan svensk är vllig att lägga mellan 100 000 och 500 000 på en studentbostad. Fyra procent av de tillfrågade kan tänka sig att spendera mer än två miljoner för att deras barn ska kunna bo på sin studieort under studentåren.

– De långa köerna till landets studentbostäder och exemplen på olika akutlösningar under stor tidspress gör att föräldrar gärna hjälper sina barn, bara man har ekonomisk möjlighet. Våra fastighetsmäklare har sedan flera år märkt av ett ökat intresse för att köpa studentbostad och vid terminsstarterna är det stor konkurrens om ettorna vilket gör att priserna ökar, säger Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling i ett pressmeddelande.

Skiljer sig mellan regionerna

Benägenheten att köpa bostad till barnen är nästan 10 procent högre bland män, 65 procent av männen jämfört med 56 procent av kvinnorna. Köpkraften och önskan att köpa en bostad till familjemedlemmen skiljer sig även åt mellan olika regioner i landet. Benägenheten att köpa en studentbostad åt sitt barn är störst i Västra Götalandsregionen (64%) tätt följt av Stockholm (63%). Norrlänningarna är däremot mest tveksamma inför att köpa en studentbostad till barnen (48%).

Även köpesumman är mindre i norra Sverige. Stockholmare är beredda att betala mest. Här är majoriteten beredd att betala 500 000 – 1000 000 kronor och 7 procent kan betala över 2 000 000 kronor.

– De regionala skillnaderna i vad man är beredd att betala för lägenheten förklaras till viss del av att priset för en enrumslägenhet skiljer sig betydligt åt i delar av landet, säger Peeter Pütsep.

Priserna i Stockholm är dyrast med ett kvadratmeterpris på 47 468 medan Gävle är billigast med 7 714 kr per kvadratmeter.

ARTIKELN HANDLAR OM