Vill amortera även utan krav

NYHETER

Varannan svensk boststadsköpare tänker amortera på sina nya bostad – oavsett om det finns krav på det eller inte, det visar en ny undersökning från Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Undersökningen som genomfördes av Erik Olsson Fastighetsförmedling visade också att två tredjedelar av bostadsköparna är positiva till de principer för utlåning till bostäder som Svenska Bankföreningen rekommenderar bankerna att införa. Bara 12 procent är emot förändringen som innebär att nya bolånetagare bör amortera på sina bolån.

– Det är en myt att Sverige skulle riskera att hamna i en bostadsbubbla på grund av att svensken lånar ohämmat och inte tar ansvar för sin lånesituation. Undersökningen visar tvärtom att bostadsköparna är ansvarstagande genom att de bland annat vill amortera. Svenska bostadsägare idag lägger nämligen inte en större del av sin disponibla inkomst på sitt boende än vad de gjort historiskt, kommenterar Erik Olsson, VD på Erik Olsson Fastighetsförmedling.

I undersökningen svarar 53 procent att de planerar att amortera på sitt bostadslån i det fall de köper bostad, medan 24 procent säger att de inte planerar det.

Bankföreningens principer innebär bland annat att en låntagare bör amortera på den del av bolånet som överstiger 75 % av bostadens marknadsvärde. Undersökningen baseras på svar från 222 bostadsspekulanter på visningar i Stockholm i januari 2011 och är genomförd av Erik Olsson Fastighetsförmedling.

ARTIKELN HANDLAR OM

Trädgård