Fler män än kvinnor aktiva i brf-styrelser

Men inte överallt

Foto: felipe morales
NYHETER

I landets bolagsstyrelser sitter det ofta fler män än kvinnor.

Enligt en undersökning av sbc gäller det även i landets bostadsrättsföreningar.

Fler än 6 av 10 ledamöter är män – värst är det i Gävle.

Endast 38,8 procent av ledamöterna i Sveriges bostadsrättsstyrelser är kvinnor. Det visar en sammanställning från SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum. Det mest jämställda länet är Jönköping med en exakt 50/50-fördelning. Gävle län är sämst, där är bara 31 procent av styrelseledamöterna kvinnor.

61,2 procent män

I kartläggningen från SBC har man tittat på könsfördelningen bland 11 514 styrelseledamöter i 2 528 bostadsrättsföreningar. Sett till hela landet är 61,2 procent av ledamöterna män.

– Det är något förvånade att skillnaderna är så stora. I våra kontakter med bostadsrättsföreningar, som till exempel i samband med våra rådgivningstjänster, så får vi ofta höra att det är svårt att få folk att engagera sig i styrelsen och det tycks alltså gälla särskilt för kvinnor. Könsfördelningen ser i stort sett likadan ut över hela landet, med undantag för Jönköpings län där fördelningen är exakt 50/50, säger Ulrika Blomqvist, chefsjurist på SBC.

Minst jämlikt

Minst jämlikt är det i Gävle län där hela 69 procent är män och bara 31 procent kvinnor. I storstadsregionerna ligger Västra Götaland bäst till med 40,1 procent kvinnor jämfört med Stockholms 38,6 procent och Skånes 37,9 procent. Värmland är det län med mest engagerade kvinnor. Där är 62,5 procent av styrelseledamöterna kvinnor.

– I en jämförelse med exempelvis näringslivet där andelen kvinnor i styrelserna är cirka 20 procent så ligger bostadsrättsföreningarna högt. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. En 50/50-fördelning är naturligtvis det optimala för att belysa alla aspekter av att bo i en fastighet. Det betonar vi i kontakterna med de styrelser som vi arbetar tätt tillsammans med, säger Ulrika Blomqvist i ett pressmeddelande.

ARTIKELN HANDLAR OM