Mamma bestämmer var huset ska stå

NYHETER

Vem är det i familjen som bestämmer var skåpet ska stå?

Just den frågan besvaras inte i Mäklarsamfundets senaste enkät men väl vem som bestämmer i vilket hus skåpet ska stå.

Och det är mamma.

Det ser likadant ut i övriga Norden som i Sverige. 77 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna i Norge säger att det är mamman i kärnfamiljen som har störst inflytande när familjen ska flytta. Motsvarande siffra för Island, Danmark och Sverige är 75, 71 respektive 72 procent.

– Beslutet att flytta är gemensamt men när det kommer till att avgöra vilket hus det ska blir så är det mamma som bestämmer, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Mammas ord väger tyngst

Ordningen är densamma för alla fyra länder. Mamma kommer först. Sedan bestämmer familjen tillsammans. På tredje plats i inflytandeordningen kommer pappan och minst inflytande har barnen.

Varför mammans ord väger tyngst i det avgörande ögonblicket förklarar inte enkäten. Men att det är så betvivlar inte mäklarna.

– En mäklare berättade att "det här hörde jag när jag började för 20 år sedan, men trodde det var en myt, numera är jag övertygad". Och ofta är det så att när det närmar sig avslut i en affär lämnar mannen över telefonluren till frun, säger Wörmann.

FAKTA

I bostadsenkäten har Mäklarsamfundet har använt sig av Nationalenceklypedins (NE) definition av kärnfamiljen, och den lyder inledningsvis:

Man och kvinna förenade i äktenskap samt deras gemensamma biologiska eller adopterade barn. Makarna lever tillsammans i ett gemensamt hushåll. I dag betraktas även familjer där makarna inte är gifta men har gemensamma barn som kärnfamiljer.

Kärnfamiljen framstår som en ideal familjeform i de flesta västerländska industrisamhällen, och familjelagstiftning och familjepolitik är inriktade på att bevara den som samlevnadsform.

1 895 fastighetsmäklare i Sverige, cirka 1 000 fastighetsmäklare i Danmark, Norge och Island ingått i enkäten.

Källa: NE (TT)