Fler vräkta under 2010

Fler barn berörda

NYHETER

Under 2010 var det fler personer som blev vräkta från sina hem än 2009.

Sammanlagt genomfördes 3116 vräkningar i Sverige – en ökning med 3 procent.

Fler och fler personer vräks från sina hem i Sverige. Förra året genomförde Kronofogden 3116 vräkningar en ökning med 3 procent. Antalet barn som drabbades av vräkningarna ökade också och därmed bröts trenden, som man sett de senaste åren, där vräkningar som påverkar barn minskat.

7 av 10 ansökningar dras tillbaka

– Vi på Kronofogden vet att det är många utsatta grupper som drabbas av vräkningar och det är viktigt att samhället i stort fortsätter att arbeta med den nollvision som finns inom regeringens strategi mot hemlöshet, säger Johan Krantz på Kronofogden i ett pressmeddelande. Det pågår många aktiviteter runt om i landet. En av dessa har fokus på att barn inte ska vräkas och att ökningen av det totala antalet vräkningar inte är större är troligen ett resultat av det arbetet.

Många ansökningar om vräkning dras tillbaka innan de hinner verkställas. I många fall för att värden och hyresgästen lyckas komma fram till en lösning, skriver Kronofogden i ett pressmeddelande.

ARTIKELN HANDLAR OM