Dagens namn: Edit, Edgar
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Från plantor till kantsten – så gör du en rabatt

  Självklart går det att blanda färger i rabatten, men de bör gå ton i ton, eller åtminstone harmoniera med varandra.

  Tänk ut hur stor plats de olika växterna kommer att ta. Även om det känns glest när du planterar måste de ha lite utrymme att växa på. Det vanligaste felet är att man planterar för tätt.

  Plantera i smågrupper. Att sätta ut blommorna på rad går helt bort. För att få en fin effekt krävs allra minst tre växter av varje sort, helst tio.

  Bort med raka kanter. Låt rabatten i stället vara lite böljande. Olika höjder på växterna gör den också mer levande.

  Sätt kantsten om rabatten angränsar till en gräsmatta. Annars kryper gräsmattan sakta in i rabatten.