Annons

Så påverkas din kropp av att sluta röka

Minskad risk att drabbas av sjukdom och dö i förtid. Fördelarna med att sluta röka är många. Men vad händer egentligen i kroppen efter att du tagit ditt sista bloss? Här är listan som visar de positiva effekterna av att du fimpar för gott.

Bättre för plånboken och definitivt bättre för hälsan. Enligt 1177 finns det nämligen mer än 8 000 skadliga ämnen i tobaksrök, varav ungefär 60 av dessa kan orsaka cancer. Rökningen är också den största riskfaktorn när det kommer till att drabbas av sjukdomar som cancer, KOL, diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom förkortar rökning i genomsnitt din livslängd med tio år.


Fördelarna med att sluta röka är med andra ord många. Här är listan som visar exakt vad som händer i din kropp när du väljer att fimpa för gott.


  • 20 minuter efter att du släckt din sista cigarett

Har ditt blodtryck och din puls gått ner till en lägre nivå.

  • Efter 12 timmar

Har kolmonoxidhalten i ditt blod blivit normal. Syrehalten i blodet har också ökat eftersom syret nu får mer plats.

  • Efter 2 veckor till 3 månader

Har din blodcirkulation och lungfunktion blivit bättre, vilket bland annat gör att du orkar mer. Din hosta och andfåddhet har börjat minska. Du har dessutom minskat riskerna för komplikationer vid en eventuell operation.

  • Efter 4 till 6 månader

Har du fått en friare tillvaro och risken för återfall har minskat väsentligt. Hos de flesta är dessutom alla eventuella besvär eller svårigheter efter rökstoppet borta.

  • Efter 1 år

Har risken för hjärt- och kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt och stroke minskat kraftigt. Och efter fyra år är risken nästan halverad jämfört med om du hade fortsatt att röka.

  • Efter 5 år

Är risken att du kommer drabbas av en stroke betydligt lägre och inom femton år är risken densamma som hos den som aldrig har rökt.

  • Efter 10 år

Har risken att du kommer drabbas av lungcancer minskat med hälften jämfört med om du fortsatt att röka. Risken för cancer i munnen, halsen, matstrupen, urinblåsan, livmoderhalsen och bukspottskörteln har också minskat. Du har därmed också förbättrat din hälsa avsevärt jämfört med om du hade fortsatt att röka.


Lista: Sluta-röka-linjen


Snabb lindring

Nicotinell munspray erbjuder snabb hjälp när du behöver det. Vid två sprayningar lindrar den röksug redan efter 30 sekunder med en frisk smak av mint. Sprayen är liten och är lätt att ha med sig i fickan eller väskan, så att du kan hålla rök-och nikotinsuget i schack under dagen. En flaska Nicotinell munspray ersätter 150 cigaretter (vid en spray per dos). Nicotinell munspray lanseras under våren 2024.


Sluta röka med Nicotinell

Nicotinell

Nicotinell Mint (nikotin) 1 mg/spray munhålespray är ett receptfritt läkemedel vid rökavvänjning. Från 18 år. Gravida rökare rekommenderas att sluta röka helt utan nikotinersättning. Läs bipacksedeln noggrant. Haleon Denmark ApS, 020-10 05 79. Varumärken ägs av eller licensieras till Haleon. ©2024 Haleon- koncernen eller dess licensgivare. PM-SE-NICOT-24-00072

Annons: Detta är ett annonsinnehåll från vår partner. Texten är alltså ej skriven av Aftonbladets redaktion.

Publisert:

Följ ämnen i artikeln