Annons

Tips: Så väljer du rätt hundförsäkring

Hunden sägs vara människans bästa vän. 80 procent av svenska hundar är försäkrade, vilket är den högsta försäkringsgraden bland våra grannländer.

Men har du koll på vad hundens försäkring gäller om olyckan skulle vara framme?

Vad täcker försäkringen?

I våra grannländer Danmark och Norge ligger försäkringsgraden på ungefär 25 –35 procent samtidigt som 80 procent av svenska hundar är försäkrade. När något händer din hund så täcker en försäkring inte allt men kostnaden blir betydligt mindre än om hunden skulle vara oförsäkrad. Premien påverkas bland annat av ras, kön och ålder på hunden.

Vi betalar dubbelt så mycket i försäkringspremier i dag än för tio år sedan. Det beror bland annat på att vi försäkrar våra husdjur i större grad i dag och att det idag finns mer avancerad utrustning, fler behandlingar och möjlighet att göra bättre diagnostik än någonsin.

Enligt svensk Försäkring omsatte svensk djursjukvård 3,3 miljarder kronor 2015 vilket var en ökning med 7,7 procent jämfört med 2014.

Två delar i hundförsäkringen: Veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring

Veterinärvårdsförsäkring är ofta obligatorisk i en hundförsäkring. Den innebär att du får ersättning för kostnader för undersökning, utredning och behandling av din hund vid sjukdom eller skada.

Livförsäkring är ett moment i din försäkring som du kan välja bort. Livförsäkringen ger dig ersättning om din hund skulle gå bort i förtid.

Vad påverkar premien?

Premien varierar beroende på ras, kön och ålder på hunden. Ofta får du en lägre premie om hunden är kastrerad. Du kan också själv påverka premien genom att välja nivån på självrisken, veterinärvårdsbeloppet och livförsäkringsbeloppet (eller inte välja livförsäkring alls).

Självrisker

De flesta hundförsäkringar har en fast och en rörlig självrisk kopplad till veterinärvårdsdelen. Den rörliga betalar du vid varje veterinärsbesök och den fasta betalar du en gång under själriskperioden. Nedan följer ett exempel på hur självriskerna kan fungera:

Exempel: Din hund får en skada i trampdynan när ni är ute på promenad. Kostnaden för veterinärbesöket är 10 000 kronor. Den fasta självrisken är 1 500 kronor och den rörliga 25 procent. Den totala självrisken blir i detta fall 3 625 kronor och du får således 6 375 kronor i ersättning från försäkringen. Din hund får sedan tyvärr komplikationer i efterhand som innebär att ni behöver göra ett veterinärbesök till. Detta besök är inom självriskperioden och det kostar också 10 000 kronor. Du betalar då enbart den rörliga självrisken på 25 procent, det vill säga 2 500 kronor.

EXTERN LÄNK

Läs mer om hundförsäkring och jämför din hundförsäkring här

Annons: Detta är ett annonsinnehåll från vår partner. Texten är alltså ej skriven av Aftonbladets redaktion.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN