Annons

Det innebär LSS-utredningen

ASSISTANS FÖR DIG

Det stora arbetet med LSS-utredningen fortsätter att väcka frågor.

Först i oktober väntas utredningen redovisas.

Samtidigt upplever allt fler assistansanvändare att prövningarna blir strängare.

LSS-utredningen ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken, och delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ingenting från utredningen har ännu redovisats, men frågorna är redan många. Inte minst sedan delar av ett utkast från utredningen läckt. Innehållet i detta har därefter dementerats av regeringen, men oron för försämringar i LSS finns fortfarande kvar.

Olika riktlinjer

Assistans för dig är landets största familjeägda assistansbolag med över 330 assistansanvändare över hela landet.

– Det som oroar mig med utredningen är om ansvar flyttas från staten till kommunerna. Olika kommuner har olika riktlinjer, medan staten och Försäkringskassan arbetar efter samma direktiv, säger Marika Lindblom, chefjurist på Assistans för dig.

EXTERN LÄNK:

Vill du göra skillnad? Välkommen att söka en tjänst på Assistans för dig här

Jämlikt liv - och full delaktighet

På 1990-talet sjösattes assistansreformen för att människor med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett jämlikt liv, med full delaktighet i samhällslivet. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd till en person som till följd av funktionsnedsättning har ett omfattande hjälpbehov.

Men de senaste åren har antalet funktionsnedsatta som beviljats statlig assistansersättning minskat. I debatten har det också varit ett stort fokus på kostnader.

– Personlig assistans bidrar med otroligt mycket. Det gör att personer med funktionsnedsättningar

Marika Lindblom, chefsjurist på Assistans för dig.

kan leva ett bra liv, och det är en trygghet för oss alla om vi råkar ut för en olycka. Det gör att vi kan få hjälp på ett värdigt sätt, och vi behöver inte förlita oss på att våra anhöriga ska ta hand om oss, säger Marika Lindblom.

"Systemet fungerar väldigt bra"

Assistans för dig har erfarenhet av assistans till barn, personer med autism, ryggmärgsskador, hjärnskador och neurologiska sjukdomar och vet hur viktig det är med en anpassad personlig assistans som ger utrymme för utveckling och intressen.

– Personlig assistans kostar mycket, men systemet fungerar också väldigt bra på grund av att det finns mycket självstyre. Som assistansanvändare kan du i stor utsträckning välja över insatserna. Vissa delar inom LSS kanske behöver ses över, men assistansen är välfungerande och bidrar enormt mycket till samhället, säger Marika Lindblom.

EXTERN LÄNK:

Följ den senaste utvecklingen – anmäl dig till nyhetsbrevet om personlig assistans här

Annons: Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Aftonbladets redaktion.
Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Aftonbladet-redaktionens åsikter.
ARTIKELN HANDLAR OM