Annons

Högre krav på elnätet med förnyelsebar el

Förnyelsebar energi ställer större krav på att överföra elkraft över långa sträckor. Då fungerar likström betydligt bättre än växelström som används i dag.

Det ger små förluster av kraft även över relativt långa sträckor vilket kommer krävas i framtiden.

Fossila bränslen såsom kol, gas och olja kan förhållandevis enkelt transporteras via lastbil eller pipeline till ett kraftverk som kan placeras nära tätbefolkade områden.

Men vindkraftverk måste placeras där det blåser, solkraftverk där det är mycket sol och vattenkraftverk där det rinner stora volymer vatten.

EXTERN LÄNK

Alltid grön el till lågt pris via Kundkraft – klicka här!

Mindre förluster

De största källorna till förnyelsebar energi är ofta långt ifrån tätbefolkade områden.

– Detta ställer högre krav på Europas och hela världens elnät, säger Anders Kaijser som är affärsområdeschef på Kundkraft.

I dagsläget används framförallt växelström, vilket inte fungerar speciellt bra när man vill transportera elkraft över långa sträckor.

Då fungerar likström med hög spänning, så kallad HVDC, betydligt bättre. Det ger små förluster av kraft även över relativt långa sträckor vilket kommer krävas i framtiden.

Kina i framkant

Kina har redan gjort stora investeringar i HVDC för att transportera energi från framförallt vattenkraftverk som ligger långt ifrån tätbefolkade områden.

– 2010 byggde man den första ledningen från Xianjaba-dammen till Shanghai. Ledningen kan transportera 6,400 MW, vilket motsvarar den genomsnittliga energiförbrukningen i ett land som Rumänien.

EXTERN LÄNK

Låt Kundkraft hitta bästa avtalet för dig – klicka här!

Sedan dess har man fortsatt och håller nu på att bygga ännu mer kraftfulla ledningar.

– Man håller på att bygga flera HVDC-ledningar i Kina. Den största som byggs för närvarande går mellan Changji och Guquan. Den har en kapacitet på 12 000 MW, vilket motsvarar halva Spaniens strömförbrukning och elenergin färdas nästan 3 300 km, säger Anders Kaijser.

Ledning mellan Tyskland och Sverige

Även i Europa finns planer om att bygga fler HVDC-ledningar. Redan i dag finns en likströmsledning mellan södra Sverige och Tyskland.

Men nu finns det de som hävdar att man borde ha en HVDC-ledning mellan Norra Sverige och Norra Tyskland.

– En idé är att när vinden blåser mycket i Norra Tyskland, men förbrukningen är begränsad (nattetid) så skulle man kunna skicka elkraften till ett vattenkraftverk i Norra Sverige och pumpa vatten tillbaka upp i kraftverksdammen, säger Anders Kaijser.

– På så sätt skulle man kunna lagra elkraft som är möjlig att frigöra när behov uppstår, såsom när det blåser dåligt och vindkraftverken producerar mindre. s

HVDC tillåter kraftverk och lagringsplatser att kopplas ihop, för att på så sätt skapa ett nätverk av förnybara resurser och vattenkraft-"batterier".

Kundkraft använder bara grön el

Kundkraft har valt att genomföra upphandlingar av el till sina medlemmarna från enbart förnybara energikällor.

– Genom att välja el från förnybara energikällor stödjer vi utvecklingen och utbygganden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi – vilket förbereder oss för framtiden.

Eftersom Kundkraft årligen omförhandlar elen åt alla deras medlemmar så har deras medlemmar alltid grön el till ett lågt elpris.

– På det sättet slipper man oroa sig för sitt elavtal, säger Anders Kaijser.

EXTERN LÄNK

Låt Kundkraft hitta bästa avtalet för dig – klicka här!

Annons: Detta är ett annonsinnehåll från vår partner. Texten är alltså ej skriven av Aftonbladets redaktion.

Publisert:

Följ ämnen i artikeln