Annons

Så ökar förnybar el Sveriges beroende

Hur kommer Sverige tackla framtidens energibehov? Och vad kommer att påverkar prisutvecklingen?

Det händer mycket på elmarknaden – med utbyggandet av förnybar energi och utfasningen av kärnkraft.

Men i takt med att förnybar energi ökar i landet kommer Sverige bli mer beroende av grannländerna.

Energimarknadsinspektionens (Ei) simulationer visar att Sverige blir mer beroende av grannländer när andelen förnyelsebar energi ökar. De konstaterar samtidigt att Sverige är väl rustat för framtiden. Om priset kommer att stiga beror på om och hur snabbt kärnkraften fasas ut.

Större andel förnybar energi

Sverige går mot en större andel förnybar energi vilket innebär större variationer i hur mycket el vi producerar dag för dag.

– Framförallt är det vindkraften som byggs ut i Sverige och hur mycket el vindkraftverken producerar beror så klart på vindstyrkan. Detta är en stor skillnad från vattenkraft och kärnkraft där produktionen är mer förutsägbar och stabil, enligt Anders Kaijser, affärsområdeschef på Kundkraft.

Energimarknadsinspektionen har simulerat hur detta påverkar Sveriges energimarknad och man konstaterar att det kommer bli ännu viktigare med handelsmöjligheterna med omvärlden.

– De dagar Sveriges elproduktion minskar på grund av att exempelvis vindkraftverken producerar mindre el kommer Sverige att i större omfattning bli tvungna att importera el från grannländer.

Sverige är väl rustat för framtiden

Enligt Energimarknadsinspektionen uppvisar svenska elhandelssystemet de egenskaper som krävs i framtiden.

– Tack vare att vi redan i dagsläget importerar och exporterar el från våra närmaste grannländer är vi väl rustade för mer variabel energiproduktion. Vi kan exportera el när vi producerar “för mycket” och importera el när elproduktionen går ner.

Ei:s rapport visar att tillgänglig överföringskapacitet, mängden kärnkraft i Sverige, bränsle- och koldioxidpriser kommer påverka prisutvecklingen.

– Det visar att variabel elproduktion inte kommer att ha någon större påverkan på hur elpriset rör sig jämfört med idag. I stället är det andra faktorer som styr hur elpriset utvecklas, menar Anders Kaijser.

Kundkraft använder bara grön el

Kundkraft har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor.

– Genom att välja el från förnybara energikällor stödjer vi utvecklingen och utbyggandet av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder oss för framtiden, menar Anders Kaijser.

Eftersom Kundkraft årligen omförhandlar elen åt alla deras medlemmar så har medlemmarna alltid grön el till ett lågt elpris.

– På det sättet slipper man oroa sig för sitt elavtal, säger Anders Kaijser.

EXTERN LÄNK

Låt Kundkraft hitta bästa avtalet för dig – klicka här!

Annons: Detta är ett annonsinnehåll från vår partner. Texten är alltså ej skriven av Aftonbladets redaktion.

Publisert:

Följ ämnen i artikeln